Spring til indhold
Nyhed

Odense får penge til cykelfremme

23-10-2009

Cyklist cykler forbi gule påskeliljer i Munke MoseCyklisterne i Odense Kommune får 6,3 mio kr. fra Vejdirektoratets "Pulje til mere cykeltrafik". Odense Kommune glæder sig over pengene, som skal bruges til fortsat at udvikle nye aktiviter og projekter til gavn for cyklisterne.

- Jeg er så glad for, at Odense er blevet tilgodeset med 6,3 mio. kr., siger By- og Kulturrådmand Anker Boye. - Vi har allerede opnået store resultater på cykelområdet og er absolut den kommune i Danmark med den største indsats og de fleste erfaringer. Vi har infrastrukturen til cyklisterne i orden og et solidt grundlag at bygge videre på. Med dette tilskud kan vi realisere flere projekter til byens cyklister. Så for mig er puljen både en anerkendelse af vores store indsats gennem årene, men også som en stor motivation til at blive ved med at arbejde for cyklisterne her i Odense.


Formålet med Folketingets trafikudspil, er at forbedre forholdene for cyklisterne, så cyklen bliver et mere attraktivt og sikkert transportvalg til både pendling og fritid.

Midlerne tildeles bl.a. projekter, som har til formål at styrke og udvikle den lokale cykeltrafik. Herunder konkrete tiltag til en forbedret trafiksikkerhed for cyklister. Odense Kommune søgte ca. 13 mio. kr. fra cykelpuljen, og har nu fået godt halvdelen.

- Vi søgte penge til en lang række projekter som f.eks. nye parkeringspladser, kampagner og udvikling af cykelstier. Men vi søgte også midler til at oprette Brugerråd, hvor vi vil inddrage borgerne i udviklingen af Cyklisternes By Odense. Så nu kan vi komme i gang med vores mange idéer og gøre dem til virkelighed over de næste par år - godt hjulpet på vej af cykelpuljen, siger Anker Boye.

Penge til busfremkommeligheden
Udover penge til cykelfremmende tiltag har Odense Kommune fået 0,5 mio. kr. til et pilotprojekt om busfremkommelighed. Et pilotprojekt på bybusstrækningen fra centrum til Bellinge skal være med til at undersøge, hvordan busserne kommer hurtigere frem.

- Vi arbejder jo hele tiden på at gøre alternativerne til bilen endnu mere attraktive, så det er dejligt, at der også er afsat penge til dette projekt, siger Anker Boye.

Pengene til projekterne udmøntes bevillingsmæssigt i 2009.

Yderligere oplysninger
Kontorchef i Trafik og Anlæg Birthe Papsø, telf.: 6551 2717, mobil: 4043 2717