Spring til indhold
Nyhed

Odense er en tryg by

17-06-2009

Borgmester i Odense, Jan Boye (C) har den 16. juni holdt møde med Fyns Politi.


Borgmesteren havde bedt om mødet for at få et overblik over den aktuelle situation i byen, hvor der lørdag den 13. juni var flere opgør mellem rivaliserende kriminelle grupper i Odense.


Siden lørdag har borgmesteren været i tæt kontakt med politiet og holdt altså i dag møde med Chefpolitiinspektør John Jacobsen.

- Politiet har givet mig en tilbundsgående orientering om situationen, som er en konflikt mellem kriminelle, som allerede er kendt af politiet siger Jan Boye og fortsætter:


- Jeg er meget tilfreds med mødet, hvor jeg fik at vide, at der er kontrol over situationen og jeg vil gerne understrege, at jeg har fuld tillid til at politiet gør deres arbejde og løser opgaverne på den bedste måde, så Odenses borgere kan føle sig trygge. Meldingen, som jeg har fået og som jeg gerne vil bringe videre til borgerne er, at Odense er lige så tryg at færdes i som den altid har været og politiet har naturligvis min fulde opbakning.


John Jacobsen orienterede desuden Jan Boye om to tiltag i forbindelse med den aktuelle situation:

For det første, at Fyns Politi får assistance fra Rigspolitiet i forbindelse med efterforskningen af sager, der vedrører bandekriminalitet. Desuden planlægger Fyns Politi etablering af en visitationszone i Odense.


Jan Boye bifalder initiativerne:

- Vi vil ikke under ingen omstændigheder acceptere bandekriminalitet i Odense, og hvis de kriminelle ikke kan finde ud af det, må de – ved politiets mellemkomst – en tur i fængsel, siger Jan Boye.


Det er desuden aftalt, at Kredsrådet for Fyns Politikreds på deres ekstraordinære møde den 23. juni opretter et såkaldt banderåd. Banderådet er en yderligere udbygning af det allerede gode præventive samarbejde, der findes mellem Odense Kommune og Fyns Politi, og som begge parter er meget tilfredse med.


Banderådet er en del af Justitsministerens såkaldte bandepakke, der giver mulighed for en styrket kriminalpræventiv indsats mod bandekriminalitet. Rådene skal være oprettet inden den 1. juli 2009.