Spring til indhold
Nyhed

Odense Brandvæsens Juniorkorps som rollemodel

02-07-2009

Odense Brandvæsens Juniorkorps anbefales som rollemodel for andre kommuner. Korpset fremhæves i en rapport* som det bedste eksempel på, hvordan man kan bruge et juniorkorps til at lære børn og unge at blive aktive og ansvarsbevidste medmennesker.


Odense Brandvæsens Juniorkorps fremhæves særligt, fordi korpset består af unge fra alle sociale lag i samfundet.


- Alle medlemmer af juniorkorpset, både de mere og mindre ressourcestærke, vokser med opgaven. Vi ser helt tydeligt, at der sker en forandring med de unge, siger frivillig Sven Nyholm fra Odense Brandvæsen.

- De får nye kammerater som de skal samarbejde med og tage hensyn til og vi kan se, at Juniorkorpset er et godt alternativ til de kriminelle fællesskaber, som ellers kan være lokkende for nogle. De unge lærer, udover de specifikke brand- og beredskabsøvelser, om pligt og ansvar, og at der er et regelsæt, der skal overholdes.


Den nye rapport anbefaler, at ungdomsbrandkorps i langt højere grad inddrages i SSP-samarbejdet.


- Ingen tvivl om, at de kommunale redningsberedskaber bør medtænkes i et udvidet og udviklet SSP-samarbejde, siger Hans Kristian Skibby (DF), der er formand for Folketingets Kommunaludvalg.


Rapporten "Udvikling og samtænkning af brandslukningsopgaven for det kommunale redningsberedskab" er bestilt af FOA og udarbejdet af BONNÉN & Partners. Den udkommer i august 2009.


Fakta

Odense Brandvæsens juniorkorps består af 14 unge mellem 12 og 18 år. Det er oprettet af de frivillige ved Odense Brandvæsen med støtte fra sponsorer og Odense Brandvæsen.


Gennem øvelse og uddannelse lærer de unge at handle indenfor områder som fx brandbekæmpelse, førstehjælp og redning. Desuden lærer de sociale færdigheder, og hvordan de skal opføre sig i uheldssituationer.


De unge kan derefter gøre en vigtig indsats som ambassadører for deres jævnaldrende og videreformidle, hvordan alvorlige skader kan forebygges og begrænses.


Flere oplysninger:


Sven Nyholm, frivillig ved Odense Brandvæsen og kasserer ved Juniorkorpset

Preben Bonnén, Chefanalytiker