Spring til indhold
Nyhed

Nytænkning af udviklingshæmmedes arbejdspladser

01-12-2009
Hvordan gøres beskyttede værksteder til attraktive, moderne arbejdspladser? Det vil en stor skare af innovative fagfolk forsøge at finde svaret på, når de 2. december kl. 12-18 stimler sammen til en idécamp på Kulturmaskinen i Odense.

Idécampen udspringer af et projekt om brugerdreven innovation, som foregår på de to beskyttede værksteder Bregnevej og Camillagården i Odense. Værkstederne fungerer som arbejdspladser for udviklingshæmmede og projektet sætter både fokus på, hvordan man ad nye veje kan gøre værkstederne til attraktive arbejdspladser, og hvordan man kan skabe nye indtægtskilder.

Attraktive arbejdspladser
I den første halvdel af 2009 blev der i projektet sat fokus på de udviklingshæmmede og undersøgt, hvilke behov og ønsker de havde til arbejdslivet. Det kom der mange input ud af, bl.a. ønsket om en reception til værkstedet eller ønsket om at arbejde med dyr. Det er alle de input, som nu skal bearbejdes af kreative hjerner på idécampen og gøre værkstederne til attraktive arbejdspladser.

Udfordrende indtjening
En stor udfordring er det pres, som finanskrisen har lagt på værkstederne som virksomheder. Værkstederne mærker især nedgang i ordrebøgerne inden for montage- og pakkeproduktion, som er deres traditionelle indtægtskilde. Også på dette område er der derfor stort behov for at gå nye veje, hvilket er endnu en udfordring, som idécampen sætter fokus på.

Forventet fremskridt
Bag projektet står Bregnevej og Camillagården, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense og Kommunernes Landsforening og der er høje forventninger til idécampen. - Jeg håber, at så mange mennesker med forskellige fagområder kan se noget i resultaterne fra vores undersøgelser, som vi ikke selv har fået øje på og at vi kommer frem til nogle nye metoder til at tage udfordringerne op, udtaler Christina Pawsø, afdelingsleder på Camillagården.

For yderligere oplysninger kontakt Christina Pawsø på telefon 40 13 70 45 eller e-mail cpaw@odense.dk