Spring til indhold
Nyhed

Odense vil hindre marginalisering af nydanske børn og unge

13-11-2009

Odense Kommune indgår sammen med seks andre kommuner et partnerskab med Integrationsministeriet.

En stor gruppe nydanske børn og unge er i risiko for at blive marginaliserede. De har ofte faglige problemer i skolen, kommer ikke i uddannelse og arbejde og havner i nogle tilfælde i kriminalitet. Det nye partnerskab skal styrke indsatsen mod marginalisering af børn og unge og sikre, at nydanske børn og unge klarer sig godt i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet


Sikring imod marginalisering

Odense Kommune vil sammen med Integrationsministeriet sikre den fortsatte fokus på denne gruppe af børn og unge og dermed sikre dem mod marginalisering. Partnerskabet tager udgangspunkt i eksisterende indsatser som f.eks. sprogstimulering, heldagsskole, virksomhedspraktisk til passive unge, fastholdelse af de 18-29-årige i uddannelse og arbejde samt netværk for piger og kvinder.


Samtidig skal partnerskaberne styrke samarbejdet mellem forvaltningerne og de mange institutioner og andre lokale aktører, der arbejder med indsatsen for nydanske børn og unge.


" Det er meget positivt, at Integrationsministeriet støtter op om den udvikling, vi har sat i gang i Odense Kommune. Jeg ser frem til at samarbejde både med ministeriet og de andre partnerskabskommuner. Vi skal inspirere hinanden til at lykkes med integrationen af nydanske børn og unge. Det er vigtigt, at vi sikrer, at alle unge får en ungdomsuddannelse, som starten på et godt voksenliv", siger Børn- og Ungerådmand Jane Jegind.


Rådmand Erik Simonsen fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen supplerer:


"I en tid med bandekriminalitet og lediggang blandt nydanske unge er denne partnerskabsaftale et godt skridt på vejen mod at bryde den negative fødekæde til kriminalitet og arbejdsløshed. Det er også glædeligt, at der med partnerskabsaftalen bliver sat ekstra fokus på at bryde de etniske kvinders sociale isolation."

Økonomisk støtte fra ministeriet

Odense Kommune forpligter sig med partnerskabet til en aftale med konkrete målsætninger, som kommunen skal leve op til. Til gengæld giver ministeriet økonomisk støtte til initiativerne i form af 6 mio. kr. fordelt over fire år fra 2010-2013.


Yderligere information

Integrationschef Birgitte Vinsten, tlf. 23 62 95 01

Sekretariatsleder Mette Hviid Laustsen, 65 51 51 08


Find yderligere oplysninger om partnerskaberne på nyidanmark.dk


Rapport om marginaliserede børn og unge

47.000 nydanske børn og unge er i risiko for at blive marginaliserede. Disse børn og unge vokser op i familier, hvor en eller begge forældre står uden for arbejdsmarkedet. De kommer ikke i uddannelse og arbejde. I værste fald risikerer de at ende i kriminalitet.

Det fremgår af en rapport om marginaliserede nydanske børn og unge, som regeringens arbejdsgruppe for bedre integration udgav i marts 2009.

Læs rapport om marginaliserede nydanske børn og unge på nyidanmark.dk