Spring til indhold
Nyhed

Nye trafikanter udklækkes i august

05-08-2009

I Odense Kommune myldrer der i august måned nye, små trafikanter ud på vejen, når de nye skolebørn begynder i 0. klasse. Det stiller store krav til alle trafikanter, skoler og ikke mindst forældrene. Nu vil kommunen og en landsdækkende kampagne hjælpe forældrene med råd og vejledning, der skal sikre, at børnene ikke kommer til skade i trafikken.

Hvis børnene skal udvikle sig til gode trafikanter og lære, hvordan de kommer sikkert til og fra skole, så kræver det masser af øvelse. De bedste rollemodeller for børnene er forældrene som i samarbejde med skolen og kommunen skal gøre skolevejen sikker.

”I kommunen har vi løbende fokus på at gøre skolevejen mere sikker. Det kan dog kun lykkes, hvis forældrene hjælper os. Vi kan sagtens forestille os, at det er en stor udfordring for forældrene at lære børnene, hvordan de klarer sig sikkert i trafikken.

Derfor er kommunen med i kampagnen ”Pas på de små i trafikken”, hvor vi giver gode råd og vejledning, så forældrene er klædt bedst muligt på til opgaven”, siger Tina Møller Nielsen, Kampagneleder fra Odense kommune.

Børn kopierer forældrene
Politiet vil i løbet af de første skoleuger være til stede med massiv kontrol ved mange af landets skoler. Det er nødvendigt for at få bilisterne til at sætte hastigheden ned og holde ekstra øje med de mange nye børn i trafikken.

Men kontrol gør det ikke alene. Det er vigtigt, at forældrene bruger tid på at lære børnene, hvordan de kommer sikkert gennem trafikken.
”Børn bliver gode trafikanter ved at færdes i trafikken og ved at forældrene går foran som rollemodeller. Skolestartskampagnen sætter fokus på, hvor vigtigt det er, at forældrene tager børnene i hånden og går ud i trafikken og øver, hvordan de skal komme sikkert til og fra skole. Hvis man ikke træner med børnene og bare kører dem i bil til skole, så lærer de ikke, at se sig for i trafikken”, siger Katrine Formann Røjel, projektleder i Rådet for Større Færdselssikkerhed, der har en række gode råd til forældrene.


Gode råd til forældrene

  • Træn skolevejen med børnene: børnene lærer, hvordan de ser sig for etc. hvis de ser, hvordan forældrene gør.
  • Vælg den sikreste vej til skole – ikke den hurtigste. Husk cykelhjelm – både til små og store.
  • Vær en god rollemodel for dine børn: stop ved rødt, se dig for, husk hjelm etc.
  • Husk at børn ikke har samme udsyn som voksne. Sæt dig på hug og i øjenhøjde med børnene og fornem, hvor lidt de egentlig kan se, når I   f.eks. skal krydse en vej.

 
Man kan finde flere gode råd på www.sikkertrafik.dk/skolestart, hvor man også kan læse om Børnenes Trafikklub, som gør trafiktræning til noget sjovt og konkret gennem træningshæfter og halvårlige medlemspakker. 

Gratis skolemateriale
For at de gode råd til trafiktræning skal nå ud til flest mulige forældre, er undervisningsmaterialet ”Pas på de små i trafikken” i år gratis. Det skyldes en samarbejdsaftale mellem Rådet for Større Færdselssikkerhed og TrygFonden. Materialet består af en folder til forældrene og et opgavehæfte til børnene.


Om kampagnen

Kampagnen ”Pas på de små i trafikken” er udviklet i samarbejde med kommunerne i Danmark, De Regionale Færdselssikkerhedsudvalg, politiet, TrygFonden og Rådet for Større Færdselssikkerhed. Man kan læse mere om kampagnen og downloade billeder til brug for pressen på www.sikkertrafik.dk/skolestart


Kontakt
Tina Møller Nielsen, Odense Kommune på tmn@odense.dk eller på 20 80 79 53
Katrine Formann Røjel, Rådet for Større Færdselssikkerhed: tlf 23 27 98 48.

 

 

 

Odense Kommune
Trafik og Anlæg
By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36 - 38
5000 Odense

Tlf: 6551 2759
mailto: nhe@odense.dk