Spring til indhold
Nyhed

Nye regler for lån til betaling af ejendomsskatter

30-09-2009
Til pensionister, efterlønsmodtagere og borgere der får social pension:
Nye regler for lån til betaling af ejendomsskatter

Odense Byråd har den 26. august 2009 vedtaget en ændring af reglerne for nye lån til betaling af ejendomsskatter mv. Ændringen træder i kraft den 1. januar 2010.

Efter den 1. januar 2010 ydes der kun nye lån til betaling af ejendomsskatter til kommunen samt tilslutningsudgifter til kollektive forsyningsanlæg i tilfælde, hvor der er tilslutningspligt, f.eks. spildevands- og varmeforsyningsanlæg. Efter den 1. januar 2010 ydes der ikke mere lån til betaling af afgifter til vand, kloak og renovation.

Som sikkerhed for lån skal kommunen have tinglyst anmærkningsfrit pant i ejendommen. Skadesløsbrevets eller pantebrevets pålydende må, sammen med øvrige lån der er tinglyst i ejendommen, ikke overstige 90 procent af ejendomsvurderingen (mod i dag 100 procent).

Evt. spørgsmål kan rettes til Borgmesterforvaltningen, Finans og Regnskab, tlf. 65511167 eller Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Boligstøtteafsnittet, tlf. 65518324.

Se mere om låneordningen på odense.dk under ”Ældre og Servicedeklarationer”.