Spring til indhold
Nyhed

Nye nøgletal og aktuel status fra Odense Kommune

04-06-2009

Den 3. juni blev Odense Byråd præsenteret for nye nøgletal om, hvordan den økonomiske krise
påvirker Odense.


Det er anden gang, at Odense Kommune udgiver nøgletal på en række områder indenfor bl.a. beskæftigelse, ledighed og befolkningstal.

Nøgletallene, der er fra marts 2009, viser som ventet at ledigheden fortsat er i stigning. Fra februar til marts steg ledigheden med 0,4 procentpoint eller 341 personer. Det er dog en relativt beskeden stigning og ledigheden i Odense er p.t. ca. 3.5% mod 3.2% på landsplan.


For at få gang i det lokale erhvervsliv besluttede Odense Byråd tidligere i år at fremrykke investeringer på i alt kr. 100 mio. kr. og drøftede efterfølgende muligheden for yderligere fremrykninger.

- I den forbindelse tog jeg kontakt til de kommunale selskaber og forsyningsvirksomheder for at opfordre disse til også at overveje en fremrykning af anlægsinvesteringer, fortæller borgmester Jan Boye (C) og fortsætter:
- Dette har resulteret i, at Odense Kommunes Økonomiudvalg og Byråd inden ferien kan behandle en sag om fremrykning af anlægsinvesteringer for i alt 65 mio. kr. fra Fjernvarme Fyn A/S. Anlægsinvesteringerne er fordelt på 25. mio. kr. i 2009 og 40 mio. kr. i 2010 og sagen vil blive behandlet i Økonomiudvalget den 10. juni og i Byrådet den 17. juni.

Befolkningstallet stiger
De nye nøgletal viser også at der, trods den økonomiske afmatning, flytter flere til Odense og at der bliver født flere børn. Byen har oplevet en tydelig befolkningstilvækst på 326 personer i 1. kvartal af 2009.

De senest opdaterede tal kan findes på odense.dk under ”Kommunen” og punktet ”Odense og finanskrisen”.

Flere oplysninger:
Borgmester Jan Boye, 20 40 29 12