Spring til indhold
Nyhed

Nye initiativer for at skaffe praktikpladser

30-06-2009

Nye initiativer for at skaffe praktikpladser til unge i Odense og på Fyn


Borgmester Jan Boye (C) har afholdt sit 2. møde med arbejdsmarkedets parter og erhvervsuddannelserne i Odense som et led i det løbende arbejde for at afbøde den finansielle krises følgevirkninger. Fokus på mødet var at sikre flere praktikpladser for unge i Odense.

- Vi kan konstatere, at der er et stigende antal unge, som indenfor en række brancher ikke kan få opfyldt ønsket om en praktikplads og som heller ikke har mulighederne for at komme i skolepraktik og på den måde færdiggøre deres uddannelse. Det er meget bekymrende for de berørte unges fremtidsudsigter og det er en situation, som vi på alle måder skal sørge for at sætte ind overfor, sagde Jan Boye.


På mødet blev følgende tiltag besluttet:

  • Odense Kommune retter henvendelse til KL og orienterer om den aktuelle praktikplads-situation. Kommunen vil opfordre til, at KL understøtter mulighederne for oprettelse af flere skolepraktikpladser inden for de berørte områder og lave en midlertidig ordning indtil situationen på arbejdsmarkedet ser anderledes ud
  • Jobcenter Odense vil tage initiativ til at tilbyde målrettede "rotationspakker" indenfor brancher med flaskehalsproblemer. Rotationen indeholder at ledige kommer i at arbejde i en længere periode, mens virksomhedens medarbejdere modtager efter/videreuddannelse
  • Odense Kommune åbner op for, at der i kommunens udbud sættes fokus på virksomhedernes brug af praktikpladser

Øvrige tiltag, som tidligere er besluttet i kredsen:

  • Konference for de fynske virksomheder den 1. juli, hvor virksomhederne kan indhente information om de mange tilskudsmuligheder og fleksible ordninger, der er for etablering af praktikpladser. Konferencen afholdes af Udviklingsforum Odense.
  • Samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, Jobcenter Odense og Erhvervsservice Fyn om koordineret indsats i kontakten til virksomhederne

Flere oplysninger:

Borgmester Jan Boye