Spring til indhold
Nyhed

Ny tværgående indsats for etablering af flere praktikpladser

13-11-2009
På møde her til morgen er det aftalt at nedsætte en ny tværgående indsats for etablering af flere fynske praktikpladser.

Beslutningen faldt på møde mellem borgmester Jan Boye, arbejdsmarkedets parter samt ungdomsuddannelserne. På mødet drøftede deltagerne resultaterne af en pilotundersøgelse indenfor jern- og metalområdet, hvor mulighederne for at etablere flere praktikpladser var undersøgt. Undersøgelsen peger på, at der er potentiale for at etablere flere praktikpladser, bl.a. ved at der etableres en tættere dialog mellem erhvervsskolerne og virksomhederne.

"Det er meget positivt, at vi på trods af økonomisk vanskelige tider, kan pege på konkrete muligheder for at få etableret flere fynske praktikpladser. Det er til gavn for de unge, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse, for erhvervslivet som om føje år kommer til at mangle arbejdskraft og for os som kommune. Det er på alle måder en vindersag" udtaler borgmester Jan Boye og konstaterer at regeringens netop vedtagne ungepakke vil understøtte bestræbelserne om etablering af flere praktikpladser yderligere. Ungepakken indebærer bl.a., at virksomhederne vil modtage en kontant bonus på op til 50.000 kr. for hver ny praktikplads.

På mødet blev det besluttet at nedsætte en hurtigtarbejdende, tværgående arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde en forretningsplan for den videre proces. Arbejdsgruppen vil bestå af erhvervsuddannelserne, arbejdsmarkedets parter, Jobcenter Odense og Udviklingsforum Odense.

Dagens møde er en del af borgmesterens løbende møderække med relevante parter ift. at afbøde følgevirkningerne af den økonomiske krise.
Der er i Odense iværksat en lang række kriseafbødende tiltag, som kan ses på www.odense.dk

Kontaktperson:
Borgmester Jan Boye, tlf 2040 2912