Spring til indhold
Nyhed

Ny evaluering dokumenterer at Havørred Fyn Projektet har det som en fisk i vandet

27-08-2009


Fremtiden er sikret for Havørred Fyn. Evaluering fastslår at projektet både er en økonomisk, praktisk og miljømæssig succes, og strategien for fremtiden er godkendt af et enstemmigt Borgmesterforum.

”Der findes ikke noget bedre projekt, der kan demonstrere naturgenoprettelse, erhvervsfremme og turisme.” Sådan svarer en respondent i den evaluering, som Havørred Fyn Sekretariatet netop har afsluttet med en statusrapport og en strategi for fremtiden.  Ambitionen har været at gøre status over de sidste 10 års indsats i det knap 20 år gamle Fyns Amt-projekt, og respondentens udtalelse deles af flere af de involverede: Det er unikt at offentlige og private interesser kan samles i et storstilet samarbejde, der både kommer både naturen og erhvervslivet til gavn.

Havørred Fyns mange vinkler

Havørred Fyn handler om Fynske Fisk i Fynske Vande. Og man skal ikke nødvendigvis være lystfisker, for at historien fanger:

  • Den handler om danske og udenlandske lystfiskerturister, der i stadigt stigende tal bruger ferie og fritid på at fange havørreder ved de fynske kyster. De kommer fordi naturen er smuk og udsigten til fangst er god. Og når de er her, skaber de øget omsætning hos dagligvarehandlen, overnatningsvirksomhederne og grejforhandlerne i det lokale fynske erhvervsliv – ikke bare i den normale feriesæson, men hele året rundt.
  • Den handler om at rette op på fortidens synder og genskabe et sundt økosystem ved at rense og genslynge de fynske åer og vandløb. Et stykke naturgenoprettelse, der har givet den naturlige ørredbestand markant fremgang, tæller prisbelønnede restaureringer og påkalder sig international bevågenhed.
  • Det handler om professionel yngelpleje, der giver sunde fisk og en meningsfuld hverdag for eleverne på Produktionshøjskolen Elsesminde. Produktionsskoleeleverne er med til at løfte opgaven med at udklække de havørreder, der sættes ud i fynske vandløb og åer indtil den naturlige stamme ad åre kan reproducere sig selv.
  • Og endelig handler det om et Offentligt-Privat projekt, der balancerer og giver bonus til alle interessenter. Faktisk er det et skoleeksempel på et samarbejde, der har overlevet kommunalreformen: Borgmestrene på Fyn og Øerne, der overtog projektet fra Fyns Amt, har loyalt støttet op om det siden 2007 – både økonomisk og praktisk.

”Vi har netop fået godkendt strategien for fremtiden” siger Lene Holm, kontorchef i Odense Kommune og formand for Havørred Fyns styregruppe. ”Et af indsatsområderne er nu at få kommunikeret projektets mange vinkler og succeshistorierne ud til omverden.”

Projektet er f.eks. netop blevet valgt som et Living North Sea-projekt. Det betyder EU støtte til flere innovative vandmiljøforbedringer, og det løfter den kostbare men længe ønskede undersøgelse af, hvad der sker med de fisk, der udsættes: Hvor bevæger de havørreder sig hen, på hvilken kyst bliver de fanget?

”Strategien for fremtiden har fokus på vandmiljø og videndeling” siger Lene Holm. ”Nationalt kan andre lokalområder lære af måden vi har organiseret og forvaltet Havørred Fyn Projektet. Lokalt skal indbyggere og erhvervsliv vide, at alle de mange lystfiskere faktisk er en konsekvens af et langt sejt træk for at få turister til Fyn og øerne. For lystfiskerturister lægger penge i forretningerne og dermed i kommunekasserne, og i modsætning til så mange andre typer turister, kommer de hele året rundt.”

KONTAKTDATA

Vil du lave en historie om Havørred Fyn – med en af de vinkler der er nævnt ovenfor eller en af de mange andre vinkler, er du meget velkommen til at kontakte:

Overordnede emner og vandløb:
Havørred Fyn Sekretariatet
Odense Kommune
Park & Natur
Att. Birgit Bjerre Laursen
bbl@odense.dk
tlf. 65512725

Turisme:
Syddansk Turisme
att. Søren Andersen
info@seatrout.dk
tlf. 40285450

Opdræt og udsætninger:
Fyns Laksefisk
att. Ole Mathiassen
om@elsesminde.dk
tlf. 66170843
www.odense.dk/havoerredfyn  kan du læse evaluering og strategi