Spring til indhold
Nyhed

Miljodiplom til byggeri af genbrugssten

13-11-2009
Valgkampen var fløjtet til halvleg, da venstreminister Troels Lund Poulsen i dag besøgte nybyggeriet Sedenhuse i Odense. Her overrakte han et miljødiplom til den socialdemokratiske ældre- og handicaprådmand, Peter Rahbæk Juel, for kommunens fokus på miljøet under opførslen af byggeriet Sedenhuse.

Det årlige el-forbrug for 129 parcelhuse eller 64.419 kg CO2, så meget har kommunen sparet miljøet for ved at sætte fokus på miljøet under byggeriet af Sedenhuse - et nyopført botilbud for unge udviklingshæmmede. Det er især valget af genbrugsmursten og papirisolering, der slår ud i regnskabet for byggefasen, mens solvarmesystemet og kommunens krav om skærpet energibyggeri giver plus på ’klima-samvittigheden’ i fremtidens brug af byggeriet.

- Jeg er rigtig glad for, at vi ikke alene har skabt et byggeri, som er godt for klimaet, men som også er rigtig godt at bo og leve i for de 40 unge, som netop er ved at flytte ind, udtaler rådmand Peter Rahbæk Juel (S) med henvisning til, at alle materialer, der er anvendt i byggeriet, har været igennem en kemikaliescreening.

Diplom for miljøtiltag
Dagens diplomoverrækkelse er en anerkendelse af den miljøindsats, der er blevet gjort i forbindelse med byggeriet. Miljøindsatsen har været koordineret i en miljøstyregruppe nedsat af Odense Kommune fra begyndelsen af forslagsfasen. Gruppen har undervejs givet råd og vejledning omkring mulighederne for inddragelse af miljøhensyn og har efter byggeriets opstart vejledt bygherren omkring byggepladsens drift, miljøvenlig indretning og drift af bygningen og dens omgivelser, og sågar drøftet hvordan bygningen kan adskilles og genbruges - om forhåbentlig mange år. Miljøstyregruppen har udarbejdet en miljøredegørelse, der dokumenterer tiltagene.

- Jeg er som formand for bestyrelsen også glad for, at bygherrens valg har medført konkret øgning af miljøkompetencerne hos de involverede medlemsvirksomheder, herunder Arkitektfirmaet TKT A/S, isoleringsfirmaet Hotpaper.dk og murstens-leverandøren Gl. Mursten. Det er også glædeligt, at miljøklubbens manual, der ligger til grund for processsen for Sedenhuse, bruges i flere aktuelle fynske byggerier, siger formand for Miljøforum Fyn -Byggeri Jonas Rendtorff, som glæder sig over det gode samarbejde, der har været mellem bygherren, rådgivningsfirmaerne, entreprenøren og byggevareleverandørerne, hvoraf de fleste er medlemmer af det regionale miljønetværk MiljøForum Fyn-Byggeri.

Yderligere oplysninger
Byggekonsulent Henrik Max Rasmussen, Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, 30 89 72 84
Projektleder Lars Holm, MiljøForum Fyn – Byggeri, 63 15 71 98