Spring til indhold
Nyhed

Mere fokus på demens

21-12-2009

Mere fokus på demens

- Sådan lyder budskabet fra Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, som de næste to år vil give demensområdet en faglig oprustning.

Antallet af demente vil stige betydeligt over de næste 10 år. For at imødekomme den problemstilling, vil Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune fagligt ruste de personalegrupper, som arbejder med demensramte borgere og sikre en større kobling til demenskoordinatorerne.

- Vi vil give demente den bedst mulige pleje og omsorg. For at løfte den opgave skal vi sikre en faglig udvikling hos medarbejderne, som skal blive bedre til at håndtere de særlige behov som demente har. Og vi er allerede godt i gang, udtaler Ældre- og Handicaprådmand Peter Rahbæk Juel (S).


Samarbejde med demenskoordinatorerne

På nuværende tidspunkt er der igangsat et tiltag, hvor medarbejdere i hjemmeplejen gennemgår et længere uddannelsesforløb. Der bliver lagt vægt på en kompetenceudvikling af medarbejderne, så de bliver bedre til at give den rette demensomsorg. Et tiltag, som også har til formål at ruste dem, så de kan indgå samarbejde med demenskoordinatorerne.


Også det tværorganisatoriske samarbejde kræver en oprustning. Der skal være sammenhæng på tværs i indsatsen over for borgere og pårørende.


- For borgerne betyder det mere relevante tilbud fx i form af pleje i hjemmet. Det giver dem en større tryghed ved at være i eget hjem, og når personalet har en forståelse for deres sygdom, kan de give den rette pleje og omsorg, lyder det fra Kirsten Andersen, souschef i sygeplejen med ansvar for demensfunktionen.


Budgetforliget

Oprustningen på demensområdet sker efter, at Ældre- og Handicapforvaltningen har fået bevilliget 1.000.000 kr. i budgetforliget for 2010.


Yderligere oplysninger:

Kirsten Andersen, Souschef i sygeplejen, tlf. 65 51 34 01