Spring til indhold
Nyhed

Lad elbilen gratis op

30-11-2009

Byens første ladestander til elbiler står nu på parkeringspladsen ved Odense Slot. De første to år kan man lade sin elbil op fra standeren ganske gratis. Oveni stiller Odense Kommune to parkeringspladser til rådighed, som ejere af elbiler kvit og frit kan benytte.

Odense Kommunes miljøpolitik har en overordnet politisk målsætning om, at den samlede CO2-udledning i kommunen skal nedbringes. Udledningen fra byens mange biler er en af de tunge poster på CO2-regnskabet, og derfor sigter man efter at reducere benzin- og dieseldrevne køretøjer i kommunen. Færre brændstofdrevne biler betyder også, at støjniveauet vil kunne bringes ned. Derfor har Odense Kommune valgt at prioritere de bilister, som skifter benzin og diesel ud med en elbil.

På baggrund af dette har Odense Kommune opstillet den første af forløbigt tre ladestandere til el-drevne biler på parkeringspladsen ved Odense Slot. Elstanderen er købt hos Clear Charge, og den er tiltænkt både privatejede elbiler og kommunens egen bilpark, efterhånden som forvaltningerne skifter deres brændstofdrevne biler ud med elbiler. Strømmen i standeren er hovedsagligt grøn strøm, som er udvundet primært fra vindmøller. Det grønne lys på standeren fortæller, når det er miljøvenlig strøm, man lader op med.

Placeringen af standeren vil snart være at finde på www.krak.dk samt på Odense Kommunes hjemmeside www.odense.dk.

Yderligere information
kontakt Leyla Hassanpour på lhas@odense.dk eller på tlf.: 65 51 25 74