Spring til indhold
Nyhed

Laboratoriepædagoger i Odense

04-09-2009

Nyt forskningsprojekt mellem BUPL og Odense Kommune skal gøre pædagoger bedre til at dokumentere og fortælle om værdien af deres arbejde med børn.

Traditionelt er det svært at måle effekten af pædagogisk arbejde. Der er mange faktorer, der har væsentlig betydning for børnene. Pædagogerne ved det, men det kan være svært at dokumentere over for politikere, embedsfolk og forældre.

Derfor søsætter Odense Kommune i fællesskab med BUPL, Ballerup og Frederikssund kommuner nu et projekt, der skal udvikle nye måder at kommunikere om og dokumentere det pædagogiske arbejde på. Pædagogerne skal tage udgangspunkt i samme metoder, som anvendes i forskningslaboratorier.

Den videnskabelige metode er at eksperimentere og udforske det kendte for at undersøge, om der kan være nye muligheder, eller om noget fungerer bedre, hvis det bliver gjort på en anden måde. Derfor kan pædagogerne i projektet beskrives som laboratoriepædagoger.


Praksiserfaringer
Udgangspunktet for pædagogernes ’forskning’ er blandt andet praksiserfaringer, som er nedskrevne situationer fra dagligdagen med børnene. Det kan være konflikter eller læringssituationer, som pædagogerne bagefter analyserer.

Meningen er, at pædagogerne skal lære at summere disse praksiserfaringer til overordnede beskrivelser, der kan bruges til at fortælle omverdenen om børnehusets pædagogiske arbejde.


Rådmand Jane Jegind(V) er glad for indsatsen, som i sidste ende vil komme børn og forældre til gode:
- Det er vigtigt, at vi kan dokumentere effekten af den pædagogiske indsats, vi gør for børnene. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi i Odense Kommune har engagerede pædagoger, som sætter fokus på at kvalificere dagtilbuddenes udviklings- og læringsmiljøer, siger hun.


Formanden for BUPL Fyn, Lars Søgaard Jensen, er glad for, at det er pædagogerne selv, der udvikler metoder til at dokumentere værdien af deres arbejde.  
- Derfor er jeg stolt af, at Odense Kommune og BUPL iværksætter dette forsøg, siger Lars Søgaard Jensen.

I Odense deltager følgende ni børnehuse i projektet: Slåenhaven, Elverhøj, Louisegården, Stærekassen, Sct. Georgshjemmet, Ønskeøen Eventyrgården, Kragsbjerglund, Korsløkkeparken.

Kontaktinfo:
Rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen Jane Jegind, tlf. 6551 5000, mobil 20911031, e-mail jmj@odense.dk
Formand for BUPL Fyn Lars Søgaard Jensen, tlf. 35465837, mobil:29464226, e-mail lsj@bupl.dk
Projektleder i Børn- og Ungeforvaltningen Agnete Kramme, tlf. 6551 5251, e-mail akra@odense.dk,
Institutionsleder i Børneinstitution Næsby Dorthe Holm, tlf. 4019 6947, e-mail dja@odense.dk