Spring til indhold
Nyhed

Konference om Lindø-medarbejdernes fremtidige jobmuligheder — et tilløbsstykke!

23-10-2009

Kick-off-konferencen på Lindø-værftet onsdag aften tiltrak 400 deltagere.

Aftenen bød på inspirerende foredrag, livlig debat og mange gode idéer til den fremtidige indsats for Lindø-området.

Fremtidsperspektiverne efter Lindø-værftets lukning ligger tydeligvis fynboerne på sinde. Blandt de 400 deltagere, var der mange medarbejdere fra Lindø-værftet, men også andre borgere, virksomhedsledere og interesseorganisationer havde fundet vej til værftet.

På konferencen blev der præsenteret forskellige perspektiver på den fremtidige udvikling: Fra det regionale perspektiv med fokus på fremtidens arbejdspladser i en global sammenhæng til de mere personlige perspektiver for medarbejderne, som jægersoldaten Carsten Mørch gav input til.
Konferencen blev afsluttes med paneldebat, hvor både medarbejdere, interesseorganisationer og borgere bød ind med interessante idéer.

- Det var en god aften, og vi kan udover et stort fremmøde glæde os over en engageret og god debat. Det er vigtigt at alle de mange mennesker, som er interesseret i områdets fremtid, har mulighed for både at få viden og blive hørt, fortæller Palle Hansborg-Sørensen.

- Jeg er glad for, at vi tog initiativ til denne konference. Den var endnu et skridt i den rigtige retning, som skal skabe kraft og fremdrift på Lindø og i fynsk erhvervsliv. Vi reagerede hurtigt, da det blev klart, at værftets problemer var uoverstigelige. Den handlekraft gør, at vi nu står med gode kort på hånden, siger Jan Boye.

- Vi er i gang med en fælles indsats, som på langt sigt kan gøre området til et af lokomotiverne i udviklingen af Region Syddanmark. Vi står med nogle meget spændende perspektiver for det videre arbejde. Og nu går vi konkret i dialog med EU’s Globaliseringsfond om en ansøgning om hjælp til Lindø-medarbejderne, understreger Carl Holst.

Idéerne fra kick-off-konferencen samles og bearbejdes nu af det nedsatte Lindø-sekretariat. Resultaterne af kick-off-konferencen vil dermed også være med til at bestemme, hvilke initiativer der fremover laves for medarbejdere, interesseorganisationer og borgere.

Yderligere information
Borgmester, Odense Kommune, Jan Boye (C), tlf. 20 40 29 12
Borgmester, Kerteminde Kommune, Palle Hansborg-Sørensen (S), tlf. 40 16 55 75
Regionsrådsformand, Region Syddanmark, Carl Holst (V),  tlf. 40 32 52 10