Spring til indhold
Nyhed

Klar med initiativer, der skal afbøde virkningen af Lindøværftets afskedigelser

17-06-2009
 Borgmestrene i Kerteminde og Odense Kommune er sammen med regionen i fuld gang med at tage erhvervs- og beskæftigelsesmæssige initiativer på baggrund den aktuelle situation omkring Lindøværftet.

Afskedigelserne er først og fremmest alvorlige for de berørte personer. Derfor forbereder Jobcentrene i Kerteminde og Odense kommuner samt Beskæftigelsesregion Syddanmark i samarbejde med Lindøværftets ledelse og de faglige organisationer en målrettet indsats, som skal sikre, at den størst mulige andel af de berørte medarbejdere kommer i anden beskæftigelse i takt med Lindøværftets tilpasning af arbejdsstyrken.


Palle Hansborg-Sørensen (A) og Jan Boye (C) udtaler i den forbindelse:

- Det har høj prioritet at medvirke til, at de menneskelige omkostninger i forbindelse med afskedigelserne bliver mindst mulige. En målrettet og aktiv indsats skal sikre, at der tages hånd om medarbejdernes situation, og at de hjælpes videre i forløb, som gør, at flest muligt bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi har gennem en periode haft et nært samarbejde med alle aktører om udviklingen på værftet og de indsatser, som skal gøres.


De erhvervsmæssige kompetencer på Fyn skal bevares og udvikles

Den alvorlige situation på Lindøværftet og hos underleverandørerne har samtidig betydning for den fynske erhvervsstruktur. Det er derfor bl.a. nødvendigt at iværksætte initiativer, som medvirker til, at den specialiserede faglige viden og kunnen, som findes hos virksomhederne, fastholdes og udvikles.


Derudover skal fremtidige vækstmuligheder understøttes, og der iværksættes i samarbejde med Lindøværftet bl.a. om en målrettet indsats for at tiltrække andre væksterhverv.


Palle Hansborg-Sørensen og Jan Boye tager afsæt i, at nogle udviklingsmuligheder allerede er skabt:

- Det er et godt udgangspunkt, at Lindøværftet har besluttet sig for også fremadrettet at anvende værftsarealerne til erhverv. Dermed øges mulighederne både for at fastholde dele af de eksisterende erhvervsaktiviteter og for at tiltrække nye virksomheder. Denne strategi har eksempelvis allerede tiltrukket Fredericia Værft, og vi ønsker på alle måde at understøtte de mulige udviklingspotentialer.


Kerteminde og Odense Kommuner og Region Syddanmark er sammen med Beskæftigelsesregionen i tæt samarbejde med Regeringen, således at alle indsatser koordineres nøje for at skabe den stærkest mulige effekt.