Spring til indhold
Nyhed

Invitation til ekskursion fra Odense Kommunes Grønne Råd

26-05-2009

Odense Kommune har siden 2007 haft et velfungerende Grønt Råd, hvor mange gode ideer og forslag bliver luftet og diskuteret. Rådet består af lokalformænd og repræsentanter fra alle større, landsdækkende organisationer og foreninger, der arbejder med ”det grønne”. Der sidder repræsentanter fra landbrugs- og skovbrugserhvervet såvel som brugere og beskyttere af naturen i Odense Kommunes Grønne Råd.

Den fynske presse inviteres hermed på Det Grønne Råds årlige ekskursion den 29. maj 2009. Turen starter i det meget specielle grusgravsområde Tarup-Davinde, hvor der vil være en præsentation af muligheder og potentialer for det rekreative friluftsliv v. daglig leder John Juul Henriksen. Herefter besøger vi den kommende kanalforbindelse og kigger på dens betydning for ”det grønne”. Turen slutter på Stige Ø med en præsentation og rundvisning v. Birgit Bjerre Laursen.

Pressen er velkommen på hele turen eller til at deltage på de enkelte punkter jf. nedenstående program:

8:00 Afgang fra Odense Slot, Nørregade 36-38, indgang M
8:30 Ankomst, Tarup-Davinde v. naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev
11:00 Ankomst til den kommende kanalforbindelse v/ krydset Havnegade/Windelsvej
12:00 Ankomst kanalforbindelsen, Havnegade/Bågøgade
13:00 Ankomst Stige Ø

Der vil være formiddags kaffe m. brød i Tarup-Davinde, samt frokost på Stige Ø

Læs mere om Odense Kommunes Grønne Råd på Odense Kommunes hjemmeside.

Deltagerliste, Odense Kommunes Grønne Råd:
Frank Jensen, Friluftsrådet
Ib W. Jensen, Landboretsudvalget
Lone Østergård, VisitOdense 
Stig Rasmussen, formand for Brændekilde-Bellinge jagtforening, Danmarks Jægerforbund 
Mogens Agergaard, Danmarks Naturfredningsforening 
Peter Hansen, Danmarks Sportsfiskerforbund 
Skovrider Søren Kirk Strandgaard, Skov- og Naturstyrelsen, Fyn 
Baron Torben C. Bille-Brahe, Dansk Skovforening 
Anders Myrtue, Odense Bys Museer 
Kurt Due Johansen, Dansk Ornitologisk Forening 

Politikere: 
Poul Falck, Formand for Grønt Råd, Odense Kommune 
Peter Rahbæk Juel, Næstformand for Grønt Råd, Odense Kommune 

Embedsmænd:
Thomas Fonnesbæk Boe, Afdelingschefhef for Natur, Trafik og Miljø, Odense Kommune
Lene Holm, Kontorchef i Park og Natur, Odense Kommune 
Lene Dalgaard Stenderup, Kultur, Plan og Byg, Odense Kommune 
Heidi Kastrup Christensen; Landbrug og Grundvand, Odense Kommune
Rasmus Dalhoff Andersen, Park og Natur, Odense Kommune 

 

For yderligere information bedes nedenstående kontaktet

Formand Poul Falck,  tlf. 65512533, e-mail rdan@odense.dk
Kontorchef Lene Holm, Park og Natur, tlf. 65512735, e-mail leho@odense.dk