Spring til indhold
Nyhed

Intelligente Transport Systemer i Odense

29-06-2009

Den 23. juni afholdt By - og Kulturforvaltningen en workshop om Intelligente Transport Systemer (ITS). Rådgivere, repræsentanter for forskningsinstitutioner, leverandører af signalanlæg og kollegaer fra andre kommuner var indbudt til at komme med gode idéer til, hvordan Odense kan bruge ITS til at nå målene i kommunens Trafik- og mobilitetsplan. Der kom mange spændende forslag dagen igennem fra de ca. 60 deltagere på workshoppen.
 
- Det var en spændende dag med mange gode input. Jeg kunne f.eks. godt lide idéen med øget prioritering af busser i lyskryds. Når man via gps i bussen ved, hvor bussen kører hvornår, kan et system planlægge afviklingen af trafikken i lyskrydsene. Så er krydsene ryddet for trafik, og bussen får grønt, når den kommer til krydset. Dette skal nok kombineres med, at der bygges busbaner i nogle af de hårdest trafikbelastede kryds. Samtidig kan udrykningskøretøjer kobles på systemet, så de får en slags "grøn bølge", som sikrer at de kommer hurtigt frem til ulykkesstedet, siger Thomas Jaap, afdelingsleder i Myndighed og Vejdrift i Odense Kommune.

- Vi er utrolig glade for, at så mange af vores samarbejdspartnere deltog i workshoppen og kom med så mange gode og kreative idéer til brug af ITS i Odense, siger Thomas Jaap.
 
6 vigtige temaer
Fagfolkene på workshoppen drøftede IntelligenteTransport Systemer for de 6 vigtige indsatsområder:

  • Bilisme 
  • Kollektiv trafik 
  • Cyklisme 
  • Fodgængere/leg/læring 
  • Parkering 
  • Trafikantinformation

Visionen og målene
Det er visionen, at give borgerne i Odense reelle alternativer til bilen. Trafikken skal fordeles på byens gadenet og prioriteres, så midtbyen bliver sammenhængende med fokus på bylivet. Vi skal gå, cykle og køre mere i bus i et større omfang end nu.
 
Intelligente Transport Systemer er systemer, der udnytter IT og anden ny teknologi til at overvåge og styre trafikken eller til at informere trafikanter og brugere. ITS kan også bruges til at opsamle data og kan dermed øge vores viden om trafikken. Ny ITS skal få os til at ændre vaner i trafikken, og løsningerne skal tilskynde til valg af mere bæredygtig transport. 

Forskellige idéer fremkommet på workshoppen:

  • Registrering af aktuelle rejsetider via trafiksignaler (hvor/hvornår er der bilkøer) - på lang sigt f.eks. via gps i bilerne
  • Hotspot på trafikknudepunkter med oplysninger om aktuelle rejsetider i bil, bus, cykel og gang samt kombirejser, og hvor transportformerne kan findes ud fra trafikantens mål via mobilen - samme info kan findes på internettet til planlægning af rejsen set i forhold til den aktuelle trafiksituation f.eks. bilkø i midtbyen
  • Udbygget parkeringshenvisning langs vejnettet samt på internettet/mobilen incl. oplysninger om ledige pladser ift. trafikantens mål. Mere direkte kørsel til p-pladsen giver kortere ture og hermed mindre CO2 udledning
  • Gratis parkering på foretrukne p-pladser i midtbyen hvis man samkører/har bilen fyldt op 

 
Udvalgte idéer fra workshoppen skal nu videreudvikles. I kommunens kommende udbud af signalanlæg, som forventes klar i 2010, skal det sikres, at der tages højde for udviklingen inden for ITS i forhold til de projektidéer, der er fremkommet i workshoppen.  Kommunen vil som den første i landet udbyde drift, vedligehold og renovering af deres signalanlæg til et privat firma.
 
Læs om Trafik- og mobilitetsplanen på www.odense.dk/trafikogmobilitetsplan 
  
Yderligere information
Thomas Jaap, afdelingsleder i Myndighed og Vejdrift, tlf. 65 51 27 04 - mobil 51 49 04 22 - tjaa@odense.dk