Spring til indhold
Nyhed

Indsats for at afbøde virkningerne af afskedigelser på Lindø

26-06-2009
Kommunerne, regionen og Lindøværftet er fælles om indsats for at afbøde virkningerne af afskedigelser

Der er nedsat en politisk styregruppe, som udstikker strategierne for indsatsen, der skal afbøde virkningerne af Lindøværftets afskedigelser. Styregruppen er i tæt dialog med Lindøværftets administrerende direktør Finn Buus Nielsen.

Styregruppen består af borgmester Palle Hansborg-Sørensen (formand), borgmester Jan Boye, regionsrådsformand Carl Holst, formand for Det Regionale Beskæftigelsesråd Syddanmark Ib Haahr samt repræsentanter fra faglige organisationer.

Det har været væsentligt for alle parter, at indsatsen hurtigt blev forankret i en fælles organisering, hvor både offentlige og private parter deltager.

Palle Hansborg-Sørensen, Jan Boye og Carl Holst udtaler i den forbindelse:

- Det er et stærkt signal og en afgørende forudsætning, at både Lindøværftet, kommunerne, regionen og arbejdsmarkedets parter er en del af arbejdet. Det sikrer et stærkt fundament for de initiativer, som allerede nu igangsættes i forhold til den aktuelle situation. Samtidig skaber det gode vilkår for den strategiske og langsigtede indsats.

Finn Buus Nielsen udtaler i den forbindelse:

- Det er klart i Lindøværftets interesse, at alle ressourcer og muligheder udnyttes bedst muligt i det fremadrettede arbejde. Vi ønsker naturligvis, at de afskedigede medarbejdere kommer bedst muligt videre. Samtidig er det glædeligt, at der er opbakning til værftets strategi om en alternativ udnyttelse af både værftsområdet og de faglige kompetencer, som findes.

Fælles indsats med to spor
Arbejdet med at afbøde effekterne af Lindøværftets afskedigelser foregår ad to spor: Det ene spor er arbejdsmarkedssporet, som varetages af kommunernes jobcentre i samarbejde med beskæftigelsesregionen, Lindøværftets ledelse og arbejdsmarkedets parter.

Jobcentrene i Kerteminde og Odense har i den forbindelse bl.a. afsendt en ansøgning til Varslingspuljen om midler til at iværksætte en hurtig og målrettet indsats for de op til 175 funktionærstillinger, som nedlægges på Lindøværftet.

Det andet spor er erhvervsudviklingssporet, der skal understøtte vækstmuligheder, som afbøder virkningerne af Lindøværftets afskedigelser. Fælles for de to hovedspor er, at den overordnede styring sker gennem den nedsatte politiske styregruppe og en teknisk-administrativ styregruppe.

Den teknisk-administrative styregruppe er sammensat af repræsentanter fra Kerteminde og Odense kommuner, Region Syddanmark, beskæftigelsesregionen og Syddansk Universitet. Derudover inviteres Erhvervs- og Byggestyrelsen til at deltage.

Muligheder for erhvervsudvikling
Der er identificeret en række indsatsområder, og der er i forlængelse heraf nedsat et sekretariat som indledningsvis har særligt fokus i erhvervsudviklingsarbejdet.

Det betyder bl.a., at værftets underleverandører vil få tilbud om støtte til udvikling og facilitering af leverandørnetværk. Det arbejde skal bl.a. føre til en kortlægning af virksomhedernes forretningsgrundlag, særlige specialer og medarbejdernes kvalifikationer, herunder om en fælles markedsføringsindsats og fælles hjemtagning af ordrer kan understøttes.

Derudover skal innovationen i de fynske mekatronik-virksomheder styrkes ved at understøtte virksomhedernes omstilling til at konkurrere på viden frem for eksempelvis at konkurrere på omkostninger og pris.

Yderligere information fås ved henvendelse til

Borgmester i Kerteminde Kommune Palle Hansborg-Sørensen (A) på telefon 40 16 55 75

Borgmester i Odense Kommune Jan Boye (C) på telefon 20 40 29 12

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V) på telefon 40 32 52 10

Administrerende direktør Odense Staalskibsværft, Lindø Finn Buus Nielsen på telefon 63 97 10 00