Spring til indhold
Nyhed

Indefrossen opsparing på vej til skolerne i Odense

06-10-2009

Der har i den seneste tid været en debat om skolernes budgetter i forbindelse med skolernes bidrag til kommunens samlede budgetopfølgning som pt. pågår. Af deres bidrag fremgår det, at mange af dem regner med at komme ud af året med merforbrug.
Samlet tegner skolernes merforbrug sig pt. til at nå op på ca. 16 mio. kr.. Dette svarer til et merforbrug på 1,44% af skolernes samlede budget.

En del af forklaringen på dette er, at skolernes budgetter i 2009 har været reduceret ved, at der er båndlagt 10 mio. kr. til en tvungen opsparing. Det er sket som del af kommunens overordnede budgetstyring. Ved indgangen til 2010 får skolerne imidlertid tilført de opsparede midler.

Deres budgetgrundlag er dermed forbedret. Ikke alene er de tilbage på det almindelige budgetniveau fra før den tvungne opsparing. De får også den frigjorte opsparing. Dette reducerer skolernes udfordring i 2010.


Tilbage står, at enkelte skoler udviser bekymrende merforbrug og en del usikkerhed i deres budgetskøn. Her vil forvaltningen indgå i en tæt opfølgning, så deres forbrugsudvikling styres, og der gennemføres en plan for skabelse af økonomisk balance på disse skoler.


Dette forelægges ved den kommende budgetopfølgning til Børn- og Ungeudvalget den 27. oktober som planlagt ifølge Odense Kommunes procedure omkring budgetopfølgning.


For yderligere oplysninger:
Børn- og Ungerådmand, Jane Jegind tlf. 20 91 10 31