Spring til indhold
Nyhed

Idé-konference om Lindøs fremtid

26-10-2009

En idé-konference, som afholdes den 21. oktober på Lindø, er første initiativ blandt flere, der inddrager medarbejdere, interesseorganisationer og borgere i arbejdet med Lindøs fremtid.

På konferencen vil der først og fremmest være bud på og dialog om, hvordan der skabes en stærk indsats for Lindø. Indsatsen skal formindske virkningerne af Lindøværftes lukning og sikre bæredygtige, fremtidige arbejdspladser.

Konferencen er samtidig tænkt som en inspirationsdag med eksterne oplægsholdere: Fra jægersoldaten, der fortæller om konsekvenserne af omstilling på det personlige plan, til erhvervsmanden, der løfter Lindø-problematikken op i et globalt perspektiv.


Konferencen afsluttes med paneldebat, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til den fremtidige indsats.


- Det er vigtigt for mig, at vi løbende informerer og engagerer borgerne i arbejdet med at sikre holdbar fremtid efter værftets lukning. Håbet er, at borgerne får medejerskab til indsatsen, og vi at som politikere samtidigt kan drage stor nytte af de mange gode idéer og initiativer, som vi ved, gror i lokalområdet, fortæller Kertemindes borgmester Palle Hansborg-Sørensen (A)


- Den fremtidige erhvervsudvikling på Lindø er meget væsentlig for Odense Kommunes borgere. Der er brug for alle gode kræfter, hvis vi skal lykkes med at skabe et nyt og vitalt erhvervsliv. Idé-konferencen og de efterfølgende initiativer vil være med til at skabe kraft og fremdrift i den fælles indsats for at skabe et stærkt fynsk erhvervsliv, siger Odenses borgmester Jan Boye (C)


- Et af målene med Idé-konferencen og den videre proces er at sikre, at alle gode idéer bliver omsat til konkrete og målrettede indsatser. Samtidig skal konferencen også bruges som en anledning til at skabe en optimistisk tro på, at vi i fællesskab kan løfte opgaven, understreger regionsrådformand Carl Holst (V).


Idéerne, som kommer frem på idé-konferencen, samles og bearbejdes af det nedsatte Lindø-sekretariat. Både nye idéer og forbedringsforslag til allerede eksisterende initiativer bliver en del af det grundlag, som sekretariatet arbejder videre med.

Resultaterne af idé-konferencen vil også være med til at bestemme, hvilke initiativer der fremover laves for medarbejdere, interesseorganisationer og borgere.


Idé-konference afholdes den 21. oktober, kl. 18.30-21.00

, på:

Lindø Odense Staalskibsværft A/S, Lindøalleen 150, 5330 Munkebo


Program for Idé-konference

:

Kl. 18.30 Velkomst og præsentation af aftenens program

Kl. 18.35 Situation og værftets indsats

Kl. 18.45 Præsentation af myndighedernes indsats

Kl. 18.50 Oplæg om globalt perspektiv, det lokale arbejdsmarked og erfaring med omstilling

Kl. 19.10 Derfor! Jægersoldat om omstilling

Pause kl. 19.35

Kl. 19.50 Paneldebat: Vækst og beskæftigelse i Kerteminde og Odense Kommune

Kl. 20.50 Opsummering af dagen og spørgsmål


Yderligere information:

Borgmester, Kerteminde Kommune, Palle Hansborg-Sørensen (A); Tlf. 40 16 55 75

Borgmester, Odense Kommune, Jan Boye (C); Tlf. 20 40 29 12

Regionsrådsformand, Region Syddanmark, Carl Holst (V); Tlf. 40 32 52 10