Spring til indhold
Nyhed

Hvordan kommer vi rundt i fremtidens Odense?

09-01-2009

Invitation til møde om Trafik- og mobilitetsplanen

Odense Kommune inviterer til møde om Trafik- og mobilitetsplanen onsdag den 14. januar kl. 19.00-21.00 på Odense Slot, indgang C.


Mødet er det første i en række af tre møder, som vil omhandle hvert sit område i byen. Derudover vil der som afslutning på høringsfasen blive afholdt et stort borgermøde den 9. februar 2009, hvor hele planen vil blive gennemgået.


På dette første møde vil der være særligt fokus på den nordlige del af byen – dvs. de trafikerede veje nord for Middelfartvej og Nyborgvej uden for centrum. Man vil kunne høre om planens indhold og om, hvordan vi fremover kommer rundt i byen. Nogle vil cykle mere, andre køre mere i bus, og andre igen vil køre nye og andre veje i bil.


De konkrete veje, mødet omhandler, kan ses på www.odense.dk/trafikogmobilitetsplan.


Formålet med mødet er at drøfte den fremtidige situation på de trafikerede veje i området, og at borgere og Odense Kommune fortsat kan have en god og aktiv dialog om planen.


- Odenseanerne har nu en fantastisk chance for at blande sig i debatten om fremtidens trafikale Odense, og det vil jeg da opfordre til, udtaler rådmand Anker Boye. Vi håber, rigtig mange møder op, så vi i fællesskab kan pege på, hvor Odense skal bevæge sig hen. Vi har allerede haft borgere og erhvervsliv involveret i planen, men med gode ideer fra endnu flere er jeg sikker på, at planen kan få et ekstra løft, slutter Anker Boye.


De to øvrige dialogmøder bliver afholdt den 19. januar og 3. februar og vil omhandle henholdsvis den sydlige del af byen og centrum.


Tilmelding

Tilmelding til mødet skal ske til Linda Poulsen, Natur, Miljø og Trafik, tlf. 6551 2692 eller llpo@odense.dk.


Kontakt

Projektleder Jette Schmalfeldt, tlf. 6551 2762, mobil 2012 3834, e-mail: jes@odense.dk

 

Trafik- og mobilitetsplanen kort fortalt

Trafik- og mobilitetsplanen er blevet til i et nært samarbejde med repræsentanter for erhvervslivet, foreninger og borgere. Den opstiller en række meget konkrete mål og handlingsforslag til ændring af Odense bymidte og sætter fokus på byliv, bedre miljø og et sundere liv. Den tegner et billede af, hvordan vi kommer omkring i fremtidens Odense. Færre biler skal køre gennem byen, det skal være nemmere at finde en parkeringsplads, og cyklisterne og de gående skal have endnu bedre forhold. Thomas B. Thriges Gade skal omdannes fra at være en af Odenses mest trafikerede veje til at blive et sted med spændende pladser med liv og leg.