Spring til indhold
Nyhed

Hvad gør Odense Kommune ved krisen? - Se tallene på odense.dk

22-04-2009

Fra i dag kan man på odense.dk finde en række nøgletal for den finansielle krises indvirkning på Odense, og eksempler på, hvad Odense Kommune gør for at afbøde de konsekvenser, krisen har.


- Det er klart, at en krise af det omfang, som vi alle i øjeblikket er vidne til, sætter sine spor nationalt og lokalt, siger borgmester Jan Boye (C) og fortsætter: - Selvom vi tilsyneladende ikke er så hårdt ramt i Odense endnu, er det vigtigt at vi som ansvarlige politikere for byen holder øje med udviklingen.


Derfor har Økonomiudvalget besluttet at orientere Byrådet og Odenses borgere om udviklingen i f.eks. beskæftigelse og antal konkurser. Desuden kan man læse om de konkrete initiativer, som Odense Kommune sætter i værk for at afbøde krisens virkninger. Den månedlige opgørelse med nøgletal og initiativer er tilgængelig på odense.dk.

- Vi har allerede mange ting i gang, siger Jan Boye. Bl.a. har vi som en af de første kommuner i Danmark etableret en særlig Task Force til at overvåge krisens påvirkning af Odenses virksomheder. Desuden fremrykkede en enig forligskreds for nylig 100 mio. kr. til nye anlæg. Jeg kan også nævne, at vi arbejder på at få flere lærlinge- og elevpladser i Odense Kommune, ligesom vi har lettet adgangen for ledige til at få en social- og sundhedsuddannelse, siger Jan Boye.


Møde med banker og uddannelsesinstitutioner
Borgmesteren har desuden inviteret de fem største banker i Odense til et møde den 30. april, hvor han ønsker en dialog om den aktuelle situation i det odenseanske og fynske erhvervsliv, herunder den aktuelle situation på finansiering og kreditgivning.

Jan Boye har også inviteret en række uddannelsesinstitutioner i Odense til møde for i fællesskab at diskutere, hvordan der kan skabes flere elev- og lærepladser.


Godt grundlag at bygge på
Den nye præsentation af nøgletal og initiativer skal følges op månedligt, så byråd og borgere har et aktuelt og præcist billede af situationen i Odense, og så byrådet kan sætte ind med nye initiativer, hvor det er nødvendigt.

- Jeg synes, at vi har et godt grundlag at bygge på, siger borgmesteren. – I vores erhvervs- og vækstpolitik fra 2007 satte vi konkrete mål for de kommende år og de seneste tal viser, at beskæftigelsen i Odense overstiger delmålene med 2000 flere beskæftigede. Derfor er det også vigtigt, at vi nu holder fast i de strategier, vi vedtog, siger Jan Boye og fortsætter: - Desuden har vi stadig mange udviklingsprojekter i Odense – samlet set for ca. 20 mia. kr. over de næste 10 år. Med så højt et aktivitetsniveau er der naturligvis også private projekter, der bliver ramt af forsinkelser og forhindringer som følge af den økonomiske krise, men jeg er sikker på, at vi også i de kommende år vil kunne se frem til realiseringen af mange spændende anlægsprojekter.


Se nøgletal og initiativer på odense.dk

Læs borgmester Jan Boyes tale på byrådsmødet den 22. april

Flere oplysninger:
Borgmester Jan Boye, 20 40 29 12