Spring til indhold
Nyhed

Hotte events og kolde kontanter

05-11-2009

Hvordan udvælger og måler vi værdien af de events, der investeres skattekroner i? Og hvordan skal vi organisere alle gode kræfter i Odense, så vi opnår størst mulig værdi? Det får Odense Kommune nogle bud på i en ny rapport om eventudviklingen i Odense og på Fyn.


Det internationale rådgivningsfirma TSE Consulting har netop afleveret en strategirapport til stadsdirektør Jørgen Clausen. Rapporten vurderer og giver et overblik over eventorganiseringen og eventarbejdet i Odense, inddrager erfaringer fra ind- og udland samt giver konkrete anvisninger til det fremadrettede eventarbejde i Odense og på Fyn.


- Rapporten er et konstruktivt bidrag til en professionel og målrettet udvikling af oplevelser og turisme på Fyn. Her har Odense som hovedby på Fyn og i Region Syddanmark en markant rolle og et særligt ansvar. Kredsen af borgmestre på Fyn skal derfor vurdere rapportens anbefalinger, så vi kan få en effektiv arbejdsdeling mellem de private og kommunale institutioner, der arbejder med sport, kultur og markedsføring af byen og Fyn, siger borgmester Jan Boye, Odense Kommune.


Rapporten er et vigtigt skridt i arbejdet med at skabe en strategisk platform for tiltrækning og afvikling af events, som har værdi for Odense og Fyn. En af udfordringerne er at måle værdien af, at Odense er og bliver kendt som en innovativ og legende by samt at gennemføre vurderinger efter anerkendte kriterier. Derfor har det været vigtigt at engagere et internationalt funderet rådgivningsfirma, der samtidig har et indgående kendskab til Odense og Fyn.


Rapporten foreslår en række mål, der skal skabe en platform, der:

  • synliggør Odense og Fyn på en attraktiv måde
  • aktiverer odenseanerne og fynboerne
  • øger turismen i Odense og på Fyn


Udgangspunktet er begivenheder, der inspirerer og udfordrer et bredt udsnit af borgerne, og som skaber nye rammer for tværgående aktivering af Odenses vision: "At lege er at leve".

Målene nås ved:

  • At skabe synergi og samarbejde på tværs af de kommunale afdelinger indenfor erhverv, kultur, idræt, turisme og markedsføring
  • At vælge og udvikle nye events, der fremmer stolthed, sundhed/livskvalitet og talentudvikling
  • At skabe nye partnerskaber og netværk mellem det private erhvervsliv, de frivillige idræts- og kulturforeninger og kommunale afdelinger, der relaterer sig til fokusområderne.


- Det betyder, at effekterne skal måles systematisk, så vi løbende optimerer den enkelte event. Vi skal udvikle skarpere procedurer for ansøgning og udvælgelse, inden der tages stilling til, hvilke events der skal gennemføres. Og vi skal etablere procedurer, der sikrer, at hele byen bidrager til at skabe events, som giver mening for Odense og Fyn ,og som aktiverer borgerne, fortæller stadsdirektør Jørgen Clausen.


Rapporten er udarbejdet af TSE Consulting Scandinavia, der har afdeling i København og base i Lausanne i Schweiz. Samme firma har tidligere fungeret som rådgiver for Sport Event Fyn og en lang række organisationer, byer og eventarrangører i hele verden.


"Rapport vedr. eventstrategi for Odense Kommune" er i to dele:
Del 1 indeholder anbefalinger til den overordnede eventstrategi, koncept for eventvurdering, den overordnede organisering og en overordnet kommunikationsstrategi.
Del 2 er den mere handlingsorienterede del af rapporten med eksempler på vurdering af events, eksempler på aktivering af events og forslag til handlingsplaner


Rapporten er blevet til efter 1½ års arbejde. Der har undervejs i processen været indhentet erfaringer og inspiration både herhjemme og i udlandet. En række personer med tilknytning til eventområdet har været involveret i form af interviews og møder.
De samlede udgifter til rapporten er på 500.000 kr.Pressen kan få mere at vide af:

stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune, tlf. 65 51 10 01


Pressen kan få rapporten ved henvendelse til:

eventchef Claus Koch, Odense Kommune, tlf. 63 75 75 40, mail: cck@odense.dk