Spring til indhold
Nyhed

Nu renoveres Gråbrødre Plads

16-07-2009

Fra 1. august og godt fire måneder frem gennemføres renoveringen af Gråbrødre Plads.

I foråret 2008 vandt GHB Landskabsarkitekter arkitektkonkurrencen om Gråbrødre Plads. Siden har de i samarbejde med en projektgruppe i Odense Kommune bearbejdet deres forslag, så det opfylder brugernes og kommunes ønsker og krav. TC Anlæg har netop vundet den indbudte licitation.


 


Stort behov for renovering

- Der er ingen tvivl om, at behovet for en omlægning af denne meget centrale plads er stort, udtaler rådmand Anker Boye. Og der har heldigvis været stor interesse fra områdets beboere og brugere for at deltage i de møder, vi har afholdt. De har givet os mange gode ideer til udviklingen, og nu glæder vi os til snart at kunne se resultatet. Mens anlægsarbejdet står på, vil områdets beboere og brugere desværre blive generet - det kan ikke undgås - men vi forsøger at minimere generne så meget som muligt, ligesom vi fortsætter den gode dialog med områdets brugere.

Pladsen bruges flittigt
Allerede i dag bruges pladsen flittigt af mange forskellige aktører. De nærliggende caféer har her deres udeservering allerede tidligt på foråret, over sommeren og langt ind i efteråret. Gennem sommerhalvåret er der antikvitetsmarkeder, Odense Maraton sender deres løbere forbi, og Blomster-festivalen blomstrer også her.
I vinterhalvåret boltrer børn som voksne sig på byens mobile skøjtebane.


Skøjtebanen bliver dog ikke stillet op i vinteren 2009/2010. Belægningen skal have tid til at sætte sig først. Men i vinteren 2010/2011 opstilles Odenses nye skøjtebane i kunststof. By- og Kulturudvalget godkendte i foråret, at den eksisterende is-skøjtebane udskiftes med en væsentlig mere bæredygtig skøjtebane i kunst-materiale. Med denne udskiftning sparer vi omgivelserne for godt 95.000 kg CO2 årligt.

Pladsen rummer desuden meget betydelige kulturhistoriske spor fra middelalderen, og der har gennem udviklingen af projektet været særligt fokus på kongegravene (Dronning Christine, Kong Hans, Prins Frans og Kong Christian d. 2.). Museet, mange borgere og By- og Kulturforvaltningen har ønsket at eksponere dette vigtige kapitel af Odenses historie, men desværre har det ikke været muligt i så stor stil som ønsket. I samarbejde med museet er der i stedet udviklet store bronze-plader, der lægges ned i belægningen og fortæller historien.

Kontakt
Peter H. Johannessen, landskabsarkitekt, By- og Kulturforvaltningen, Byplan, e-mail: pehjo@odense.dk, tlf. 65 51 25 10, mobil 24 64 25 05.