Spring til indhold
Nyhed

Fynsk grundvandspris til københavnske grundvandsforkæmpere

16-11-2009
Den 13. november uddelte Odense Vandselskab for tredje gang G. O. Andrups Grundvandspris for at sætte fokus på grundvandsbeskyttelse.
Årets prismodtagere er geolog Gyrite Brandt (Kommunernes Landsforening) og produktchef Jens Andersen (Køben-havns Energi), som gennem mere end tyve år har sikret nye skovområder, skabt tværgående samarbejder mellem vandforsyninger i Danmark og præget både danske og europæiske regler for at beskytte fremtidens drikkevand.

Miljøminister Troels Lund Poulsen overrakte prisen på 60.000 kr., som hvert år går til en eller flere personer, der har gjort en særlig indsats for én af Danmarks vigtigste ressourcer, grundvandet.

Vigtig grundvandsbeskyttelse
”I Danmark henter vi langt det meste af vores drikkevand fra grundvandet, så det er helt afgørende at undgå forurening. Desværre er grundvandet mange steder udsat og i fare for at blive forurenet af pesticider og andre stoffer, som vi bruger i dagens sam-fund. Derfor har vi stiftet G. O. Andrups Grundvandspris for at sætte fokus på grund-vandsbeskyttelse,” fortæller direktør Anders Bækgaard fra Odense Vandselskab. ”Med grundvandsprisen kan vi endelig belønne mange dygtige folks visionære indsatser.”

Pris til tyve års frugtbart samarbejde om grundvandsbeskyttelse
Anders Bækgaard kalder årets to prismodtagere for ”forbilleder i særklasse” og er ikke i tvivl om, hvorfor de har fortjent grundvandsprisen: ”Gyrite Brandt og Jens Andersen har sat deres præg på lovgivningen omkring grundvandsbeskyttelse både inden og uden for Danmarks grænser gennem to årtier,” fortæller han. ”Samtidig har de banet vejen for mere samarbejde mellem danske vandforsyninger, der trækker på de samme grundvandsmagasiner, og hele vejen igennem har de krydret deres indsats med en række artikler og foredrag for at udbrede viden om grundvandet.”

Fakta:
  • Godt 99% af det danske drikkevand stammer fra grundvandet
  • Grundvandet er mange steder truet af pesticider fra fra sprøjtemidler
  • Plantning af ny skov hjælper til at beskytte grundvandet. I september 2009 blev de første træer til et nyt skovområde ved Elmelund vest for Odense plantet.
  • Odense Vandselskab vedtog i 2008 en investeringsramme på 137 mio. kr. til grundvandsbeskyttelse
  • Odense indviede Danmarks første vandværk i 1853
  • G.O. Andrups Grundvandspris har navn efter Odense Vandselskabs tidligere direktør (1947-1973), der var en ivrig miljøforkæmper


Yderligere oplysninger kan fås hos:
Odense Vandselskab as
Anders Bækgaard
Direktør
40 27 75 00