Spring til indhold
Nyhed

Første spadestik på renoveringen af Kongens Have

03-04-2009

Kongens Have skal renoveres i 2009 og for at markere begyndelsen på projektet, planter Rådmand for By- og Kulturforvaltningen Anker Boye de første 3 af i alt 70 nye paradisæbletræer i Kongens Have. Anker Boye planter træerne sammen med børn fra Marie Jørgensens Skole, som bruger haven dagligt.

Arrangementet foregår tirsdag den 14/4 2009 kl. 11.00 i Kongens Have ved Staudehaven. Alle interesserede er velkomne til at deltage i arrangementet.

Baggrund for renoveringen

Kongens Have er gennem dens godt 250 år lange historie blevet ændret flere gange med respekt for havens kvaliteter. Kongens Have renoveres også denne gang ved at bevare de væsentligste kvaliteter i haven og tilføje en række nye elementer og muligheder.

Ingen anden dansk by har et kongeligt slot og have så centralt i byen. Kongens Have er byens vigtigste grønne forbindelse mellem Centrum, Banegårdcenteret og på sigt Havnen. Haven er også en helt unik ressource, som efter renoveringen vil give borgere og gæster langt flere oplevelser og muligheder.

Kongens Have renoveres på baggrund af en indbudt arkitektkonkurrence, som Odense Kommune afholdt i 2005. Vinderforslaget er tegnet af EBDNBA Arkitekter. Forslaget er efterfølgende bearbejdet i en projektgruppe under By- og Kulturforvaltningen. Kongens Have er fredet, og renoveringen er derfor godkendt af Fredningsnævnet for Fyn.

Der sker følgende store ændringer i Kongens Have

  • Hækkene omkring haven ryddes
  • Der etableres en granitkant mod Østre Stationsvej
  • Havens stier omlægges og renoveres
  • Der etableres nye pladser og belægninger til arrangementer i haven
  • Der opstilles nye cykelstativer
  • Der plantes en lund af 70 nye paradisæbletræer
  • Havens græsareal udvides med 2500 kvadratmeter
  • Der opstilles ny belysning på stier og effektbelysning på træerne i haven

Odense Kommune renoverer Kongens Have for 15 mio. kr. i 2009.
 
Yderligere information om projektet
Projektleder Bo Seidelin Hune, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune, tlf. 6551 2748, e-mail: bosh@odense.dk
www.odense.dk/kongenshave