Spring til indhold
Nyhed

Flere unge i Odense Kommune får en ungdomsuddannelse

10-11-2009
Nyeste tal fra Odense Kommune viser, at langt flere unge end tidligere har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse.

Faktisk er 88 % af de unge mellem 15 og 24 år i Odense Kommune færdige med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Ved den seneste måling i 2008 var tallet 84 %. Og den positive fremgang vækker glæde hos Børn- og Ungerådmand Jane Jegind:

- Det viser, at vores indsats er begyndt at bære frugt. I Odense har vi en ambition om at alle unge skal have en uddannelse. Det er ambitiøst, men vi ved at uddannelse er vejen til at bryde den negative sociale arv, vejen til selvforsørgelse og til at blive en aktiv del af samfundet. Derfor har vi heller ikke råd til at lade nogen stå uden uddannelse.

National målsætning om 95 % i uddannelse i 2015
Fra Regeringens side har man som mål, at 95 % af de unge i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. Som delmål skal der i 2010 være 85 % unge i uddannelse, og det tal har Odense altså allerede nu passeret.

Oveni stigningen af unge i gang med uddannelse, er der også langt flere, der starter på en ungdomsuddannelse. Over 98 % af eleverne i 9. og 10. klasse tilmelder sig en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. Tallene viser også, at et år efter er næsten alle unge stadig i uddannelse. Det er nemlig ”kun” 3,5 %, der falder fra i løbet af det første år.

- Gennem de senere år har vi øget samarbejdet med uddannelsesstederne og sat mange nye initiativer i søen for at sikre, at de unge får den rette hjælp og vejledning. Vi har bl.a. ansat psykologer og misbrugskonsulenter på skolerne, lavet praktikforløb i vores børnehuse til HF-studerende, etableret forsøg med træffetider, hvor de unge på deres skole kan snakke med både uddannelsesvejleder og socialrådgiver, udbudt kursusforløb til forældre sammen med aftenskolerne og meget mere, siger rådmand Jane Jegind og fortsætter:
- Vi sætter ind på flere fronter, fordi der er vidt forskellige årsager til, at de unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor er det også dejligt, at vi nu kan begynde at aflæse resultaterne af vores indsatser, slutter Jane Jegind

Tallene stammer fra UUO (UngdommensUddannelsesvejledningOdense), der har til opgave at vejlede de unge i forhold til uddannelse.

For yderligere information, kontakt:
Børn- og Ungerådmand Jane Jegind, tlf. 20 91 10 31 eller på mail: jmj@odense.dk