Spring til indhold
Nyhed

Få EU-støtte til byudvikling

24-08-2009
Interesseret i udveksling af erfaringer og viden med andre europæiske byer om erhvervsudvikling, miljø eller socialpolitik? Så er det oplagt at søge støtte fra EU til projekter om byudvikling.

Støtten kan søges under EU's URBACT II-program. Det giver tilskud til samarbejde om byudvikling og retter sig mod etablering af tværnationale netværk og arbejdsgrupper.
Formålet er at øge udvekslingen af viden inden for temaer som har betydning for byudvikling.

Programmet er åbent for alle byer i EU-landene og Norge og Schweiz. Offentlige myndigheder på lokalt, regionalt og nationalt niveau kan søge om støtte til erfaringsudveksling i forbindelse med byudviklingsprojekter gennem URBACT II.

Ansøgningsfrist den 25. september 2009.

I Danmark er Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration primær ansvarlig på URBACT II-programmet. Du kan læse mere om URBACT II på ministeriets hjemmeside.