Spring til indhold
Nyhed

Cykelbyen op i gear

21-08-2009


Odense vil være Cyklisternes by med hjælp fra Vejdirektoratets "Pulje til mere cykeltrafik". Byen har netop søgt midlerne baseret på de gode erfaringer fra Odenses tid som Danmarks Nationale Cykelby. Midlerne skal bidrage til at sætte endnu mere gang i cykeltrafikken i Odense.

Cykeltrafikken oplever i disse år et fornyet fokus - også i Odense. I forsommeren vedtog et næsten enigt byråd den omfattende Trafik- og mobilitetsplan, som sætter fokus på mobiliteten i byen og opstiller meget ambitiøse mål for cykeltrafikken.

- Der er allerede godt gang i cykelhjulene i Odense, og vi har mange nye ideer og visioner på cykelområdet. Jeg glæder mig over, at vi søger midler til at realisere dem, så vi fremover bliver kendt som "Cyklisternes By", siger rådmand Anker Boye. Odense skal være byen, hvor cyklister har det bedst, fordi Odense gør det lettere, mere trygt og behageligt at tage cyklen.

Odense vil med "Cyklisternes by" gennemføre en bred vifte af aktiviteter og projekter."Cyklisternes by" skal være brugerdrevet og have en større ekstern forankring. Derfor vil kommunen afprøve nye samarbejdsformer med borgere og interessenter. Det er Trafik- og mobilitetsplanen kombineret med tidligere erfaringer, evalueringer og holdningsanalyser, som primært danner grundlag for indholdet i og udviklingen af "Cyklisternes By".

Indsats på 5 fokusområder
På den baggrund har kommunen udpeget 5 fokusområder, hvor indsatserne og de ansøgte midler skal koncentreres de næste 3 år:

  • Indsamling af data til udvikling af de rette tiltag og initiativer
  • Markedsføring af "Cyklisternes By"
  • Flere og bedre cykelparkeringspladser
  • Tryggere skoleveje
  • Forbedring af forholdene for cykelpendlere

I ansøgningen ansøges der om midler til et bredt udsnit af initiativer til forbedring af cykelforholdene i Odense. Ambitionen er, at komme rundt om alle cyklisternes behov for tryghed, fremkommelighed og bekvemmelighed. Derfor har kommuen også planer om at indføre bycykler i løbet af 2010, selv om langt størstedelen af odenseanerne har egen cykel. Men med en bycykel bliver det nemmere at pendle til forskellige dele af byen for f.eks. forretningsfolk, turister, pendlere osv. 

Der ventes svar fra Vejdirektoratet sidst i oktober.

FAKTA
Fra 1999 - 2002, hvor Odense officielt var Danmarks Cykelby, steg cykeltrafikken med 20 %, mens antallet af uheld faldt med tilsvarende 20 %. Projektet blev støttet af Trafikministeriet og Vejdirektoratet med halvdelen af det samlede budget på 20 mio.kr.. Odense kan i dag præsentere 510 km cykelsti - til sammenligning har landets hovedstad, som har 332 km.  I dag foregår 27 % af alle ture på cykel - målet er, at antallet af ture skal øges med 25 % frem til 2012 og til 35 % frem til 2020.

Odenses resultater på cykelområdet anerkendes verden over, og Cykelbyen har ofte besøg af fagfolk fra alle kontinenter. Desuden er Odense blevet udvalgt til at deltage i EXPO 2010 i Shanghai med det formål at eksponere og promovere cykeltrafikken.

For yderligere oplysninger
Kontakt Projektleder Elsebeth Gedde på hege@odense.dk eller tlf. 65 51 20 24