Spring til indhold
Nyhed

By- og Kulturforvaltningen er blevet certificeret

06-07-2009

Certificering af kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet i Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
 
Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen er den 24. juni 2009 certificeret efter Kvalitetsstyringsloven og er dermed blandt de allerførste kommuner i landet, der efterkommer loven. By- og Kulturforvaltningen har med certificeringen fået et bevis på, at forvaltningen har styr på sagsbehandlingen. Formålet med loven er ”at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandling samt til at sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen”.

Siden 2006 har Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen arbejdet med at opbygge og implementere et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Arbejdet er forankret i afdelingen for Natur, Miljø og Trafik, og har involveret rigtig mange medarbejdere, idet systemet omfatter mere end 60 ansatte.

Den foreløbige kulmination på arbejdet var certificeringen ved Det Norske Veritas, Danmark A/S (DNV), som auditerede ledelsen og udvalgte medarbejdere over 3 dage. DNV fandt 8 rosværdige tiltag, 8 bemærkninger samt 10 muligheder for forbedringer. Der er ikke konstateret nogen afvigelser. DNV skriver bl.a.  ”Der er mødt engagerede og kompetente medarbejdere, som har et godt overblik over deres sagsområder, og de tilhørende instrukser”.

Kvalitetsstyringsloven ”Lov nr. 506 af 7. juni 2006 om kvalitetsstyring for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet” tager udgangspunkt i ISO 9000 standarden. Et af kravene i loven er, at kommunerne skal lade deres kvalitetsstyringssystemer certificere inden 1. januar 2010. Med certificeringen den 24. juni 2009 er Odense Kommune således certificeret i god tid inden fristen.

Brugertilfredshedsundersøgelse
Som en del af kvalitetsstyringsystemet har Odense Kommune gennemført en tilfredshedsundersøgelse, hvor virksomhederne er blevet spurgt om deres opfattelse af de gennemførte miljøtilsyn. Undersøgelsen spurgte ind til virksomhedernes oplevelse af dialogen med den tilsynsførende, den tilsynsførendes viden om miljøregler samt udbyttet af miljøtilsynet. For hele 98% af de adspurgte virksomheder blev dialogen oplevet som værende god eller meget god - et resultat, som Odense Kommune kan være tilfredse med, da vi netop gerne vil have en åben og konstruktiv dialog med kommunens erhvervsliv.

I Odense Kommune er vi meget glade for det positive samarbejde mellem kommune og erhvervsliv, og derfor vil vi arbejde på at gøre vores til at opretholde det høje tilfredshedsniveau. For at sikre dette arbejdes der med flere tiltag, bl.a. gennemføres et LEAN projekt der skal optimere den samlede sagsgang mellem flere kontorer, og der deltages i dialogmøder med Kommunernes Landsforening og Dansk Industri om myndighedernes samarbejde med virksomhederne.

Fremadrettet samarbejdes der med Erhvervskontakten, som bliver omdrejningspunktet for servicering af byens kommende og eksisterende virksomheder, så der bliver én indgang til det offentlige i Odense. Målet er, at virksomheden oplever en endnu mere effektiv og proaktiv service i Odense.


Yderligere information
Jesper Poulsen, Odense Kommune, Landbrug og Grundvand, jpo@odense.dk, tlf.: 6551 2594