Spring til indhold
Nyhed

Borgmesterforvaltningen effektiviseres

29-10-2009

Odense Kommunes borgmesterforvaltning har siden august måned arbejdet intenst på at få en ny organisering kørt i stilling. Og nu falder flere brikker på plads.

Borgmesterforvaltningen har nemlig besluttet, at forvaltningen skal organiseres som kommunens øvrige forvaltninger med et ledelsessekretariat bemandet med generalister, en HR-koordinator og en kommunikationskonsulent, der alle skal servicere borgmesterforvaltningen, byrådet, økonomiudvalget, direktørgruppen m.v.

Derudover bliver HR, IT og Kommunikation fusioneret i et fælles kompetencecenter, der dækker alle fem forvaltninger, under ledelse af HR-chef Lisbeth Haumann.

Endelig vil borgmesterkontoret fortsat bestå af en lille stab fagkonsulenter og en kommunikationskonsulent.

- Vi har ingen ekstra ressourcer at gøre godt med. Derfor flytter vi rundt på medarbejdere, vi ansætter ikke nye. For eksempel bliver kommunikations- og HR-konsulenter til ledelsessekretariatet hentet i de eksisterende afdelinger. Og kommunikationskonsulenten til borgmesterkontoret henter vi tilbage fra Kommunikation, som lånte stillingen, da den overgik fra Fyns Amt til Odense Kommune, men opgaverne, konsulenten skal løse, er præcis de samme som tidligere og i øvrigt de samme som kommunikationskonsulenterne i de øvrige forvaltninger løser, siger administrationschef Leif Hansen.

Den nye organisering træder i kraft den 1. november 2009, dog vil flere medarbejdere først blive flyttet i løbet af november og december.

Om-organiseringen i Borgmesterforvaltningen sker som et led i Odense Kommunes fornyelsesstrategi. Tidligere er etableringen af en ny enhed, Erhverv, Turisme og Event, under ledelse af Stefan Birkebjerg Andersen faldet på plads. Og nu venter et større puslespil i forhold til at få etableret en driftenhed, som skal servicere alle kommunens forvaltninger.

Om-organiseringen forventes at falde helt på plads i løbet af første halvår 2010.Yderligere oplysninger
Jørgen Clausen, stadsdirektør, 4043 4424
Leif Hansen, administrationschef, 4078 3333