Spring til indhold
Nyhed

Borgermøder om forslag til kommuneplan 2009-2021

06-05-2009
På mandag går startskuddet til en række borgermøder om forslag til kommuneplan 2009-2021. Odense Kommune tager ud på 8 møder i forskellige lokalområder for at møde borgerne og høre deres holdning til det fremlagte forslag.

Baggrunden for møderne er, at Odense Byråd den 22. april 2009 vedtog forslag til kommuneplan 2009-2021. Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for Odense Kommunes fysiske udvikling.

På møderne kan kommunens borgere drøfte forslag til kommuneplan og andre emner for deres lokalområde sammen med byrådets politikere, som også er inviteret til møderne.

Møderne giver også mulighed for at indsamle gode idéer til udviklingsprojekter i forstæderne, idet byrådet har ønsket at styrke udviklingen i lokalområderne yderligere ved tildeling af 100 mio. kr. til nye projekter.

Som noget nyt findes forslag til kommuneplan udelukkende digitalt og ikke i trykt form. Dog kan en trykt form af forslaget ses på bibliotekerne, på Borgerservicecenter og på Rådhuset.

Program for borgermøderne:
Velkomst og indledning v/ borgmester Jan Boye
Oplæg v/ planchef Jannik Nyrop
Spørgsmål fra salen
Cafédebat – diskussion i mindre grupper af forskellige emner i relation til det område man bor i
Opsamling af cafédebatterne
Afrunding

Møderne afholdes følgende datoer:

Odense S: Hjallese, Højby, Lindved, Skt. Klemens.
Den 11. maj 2009 kl. 19.00 - 21 på Hjalleseskolen.

Odense SV: Sanderum, Dyrup, Højme, Dalum.
Den 12. maj 2009 kl. 19.00 - 21 på Højmeskolen.

Odense V: Bolbro, Højstrup, Tarup, Pårup, Villestofte, Korup, Ejlstrup, Blommenslyst, Ubberud, Holmstrup.
Den 13. maj 2009 kl. 19.00 - 21 på Tarup Skole.

Odense SØ: Rosengård, Holluf Pile, Tornbjerg, Fraugde.
Den 14. maj 2009 kl. 19.00 - 21 på Holluf Pile Skole.

Odense C: Bymidten, Skibhuskvarteret, Åløkke, Hunderup, Munkebjerg og Nyborgvej/Rødegårdskvarteret.
Den 20. maj 2009 kl. 19.00 - 21 på Odense Rådhus.

Odense N: Næsby, Næsbyhoved-Broby, Allesø, Stige, Søhus, Anderup, Lumby.
Den 26. maj 2009 kl. 19.00 - 21 på Søhusskolen.

Odense NØ: Vollsmose, Åsum, Seden, Bullerup, Agedrup.
Den 27. maj 2009 kl. 19.00 - 21 på Seden Skole.

Bellinge: Bellinge, Fangel, Brændekilde.
Den 28. maj 2009 kl. 19.00 - 21 i Fangel Forsamlingshus.

Yderligere oplysninger:
Planchef Jannik Nyrop, tlf. 65 51 11 80 / 20 27 61 49
Arkitekt Henning Mikkelsen, tlf. 65 51 11 83