Spring til indhold
Nyhed

Borgermøde omkring Byens Ø

02-11-2009

Borgermøde omkring Byens Ø

Vinderne af 1. etape af idékonkurrencen om byens Ø er nu fundet: entasis as, MASU PLANNING og CORNELIUS + VÖGE og POLYFORM arkitekter kan alle løfte opgaven med et skabe en bydel ved vandet, der emmer af liv, kvalitet og variation. I 2. etape af konkurrencen udvælges et af de tre teams.

For at markere afslutningen på den 1. fase af konkurrencen for Byen Ø, inviteres der til borgermøde 

Tirsdag d. 3. november kl. 19 – 21
På Brandts i Udstillingslokalet på 3. sal

Vinderprojekterne vil blive præsenteret af de vindende teams, og der vil være anledning til at stille spørgsmål samt kommentere projekterne.
Spørgsmål og kommentarer vil blive samlet op og vil sammen med dommerbetænkningen, indgå i det videre forløb med konkurrencens 2. fase.

Borgmester Jan Boye (K) byder velkommen til borgermødet: "Det er tre virkelig gode og spændende forslag, der er valgt ud. Jeg glæder mig meget til at følge det videre arbejde med at udvikle Byens Ø, så området ved Odense Havn bliver til glæde for både borgere og turister", siger borgmesteren.

Alle forslagene inkl. de vindende er udstillet på Brandts fra den 28. oktober til den 15. november. Hver dag fra kl. 10.00 til 17.00. Torsdag fra kl. 12.00 – 21.00. Mandag lukket.

Dommerkomitéen og uddrag af deres betænkning kan ses i vedhæftede fil.

Kontakt
Projektleder Peter H. Johannessen, Odense Kommune, tlf. 65 51 25 10, mobil 24 64 25 05, e-mail pehjo@odense.dk
Afdelingsleder, arkitekt Hans Martin Skou, Niras Konsulenterne, tlf. 87 32 32 07, mobil 24 69 06 40, e-mail hms@niraskon.dk
Arkitekt Søren Færch, Odense Kommune, tlf. 65 51 25 24, e-mail sf@odense.dk
Arkitekt Esben Fog, Odense Kommune, tlf. 65 51 25 26, e-mail efo@odense.dk


Fakta om Arkitektkonkurrencen
Odense Kommune udskrev sammen med DGI, Nordatlantisk Hus, REKA Gruppen og Odense Havn en konkurrence om Byens Ø i sommeren 2009. Konkurrencen er delt i to faser. 1. fase var tilrettelagt som en åben idékonkurrence, mens 2. fase er en indbudt forhandlingsrunde med de tre vindende teams.

Konkurrencen om Byens Ø er en del af den omfattende byomdannelsesproces, der tog sin begyndelse i 2002 med udarbejdelsen af en "Byomdannelsesplan” for hele den indre del af havnen i Odense. Siden er store dele af de indre havnearealer blevet omdannet til en attraktiv byhavn med kanaler, boliger, kontorer og en flot havneplads.

Konkurrencen afholdes i samarbejde med NIRAS Konsulenterne.