Spring til indhold
Nyhed

Kort skaber overblik over BBR-oplysninger

10-06-2009


Kort skaber overblik over BBR-oplysninger
Kort skaber overblik over BBR-oplysninger


Som de første i landet kan Odense Kommunes borgere nu få overblik over deres BBR-oplysninger på kort.

Oplysningerne kan ses på www.odense.dk/bygningsinfo fra 15. juni 2009.


At kunne finde oplysningerne om sine bygninger på kort er en fordel ved f.eks. ejendomshandel eller ansøgning om byggetilladelse. Ved om- og tilbygninger er det vigtigt at kunne oplyse, hvilken bygning der ansøges om. Alle bygnings- og boligejere har pligt til at indberette korrekte oplysninger til BBR.

Vi har siden 2002 arbejdet ihærdigt på at skabe sammenhæng mellem de bygninger, der er registreret i BBR, og vores digitale kort, udtaler kontorchef i Geodata Lee Pointing. Og vi glæder os over at kunne tilbyde denne digitale service til borgerne. Ved at offentliggøre BBR-data grafisk håber vi at kunne få rettet evt. uoverensstemmelser mellem de registrerede og faktiske forhold, så vi kan få mere korrekte data.


Vigtigt med korrekte BBR-data

Det er meget vigtigt, at BBR-data er korrekte. Oplysningerne bruges i mange sammenhænge bl.a. af forsikringsselskaber, banker og ejendomsformidlere.

Forsikringsselskaberne kan bruge BBR-data til at kontrollere kundernes oplysninger. Er forsikringspræmien beregnet på baggrund af forkerte BBR-oplysninger, kan der opstå problemer, når det kommer til udbetaling af en skadeserstatning.

Bankerne bruger BBR-data, når de skal beregne lånemulighederne i ejendomme. Når de skal beregne, hvor meget der kan lånes i en ejendom, vurderes dette ud fra ejendommens værdi. Den fastsættes bl.a. ud fra bygningernes arealer i BBR og det samlede billede af nærområdet.
Ejendomsformidlere bruger oplysningerne i forbindelse med køb og salg af ejendomme.

Bygningsinfo - ajourført og pålidelig

Ca. 95% af kommunens 108.000 bygninger er geokodet. Det vil sige, at der er skabt en entydig sammenhæng, så en bygning på kortet svarer til samme bygning i registret. Fremover vil rettelser og ændringer til BBR udføres samtidigt i register og på kort, så Bygningsinfo konstant vil være ajourført og kan bruges med stor pålidelighed.

Fra www.odense.dk/bygningsinfo er det muligt at linke videre til www.ois.dk (Offentlige InformationsServer), hvor man kan finde yderligere information om ejendomme og bygninger. Og på www.bbr.dk  kan borgerne indberette ændringer til BBR.
Temaet ”Bygningsinfo” er i overensstemmelse med kommunernes e2012-projekt om at skabe en fælleskommunal plan for udviklingen af den digitale borgerkommunikation og er et vigtigt skridt mod en bedre digital service.


Hvad er BBR?

Bygnings- og BoligRegistret (BBR) er et landsdækkende register med data over alle landets bygninger og boliger. Her findes informationer om areal, beliggenhed, anvendelse, vand- og afløbsforhold mv.


Kontakt

Geodata, Plan og Byg, By- og Kulturforvaltningen

Ekspeditionssekretær Marianne Domar Rasmussen – mdr@odense.dk – 6551 2438

GIS-medarbejder Sten Frandsen – sfr@odense.dk – 6551 2563