Spring til indhold
Nyhed

Fleksibelt ansættelsesstop i SAF

26-06-2009

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen står over for en række økonomiske udfordringer, som skal løses snarest. Der vil derfor fra den 1. juli 2009 blive indført fleksibelt ansættelsesstop i forvaltningen.

Det fleksible ansættelsesstop betyder, at ingen ledige stillinger besættes, før forvaltningens øverste ledelse har foretaget en faglig og økonomisk vurdering af, om de ledige stillinger skal besættes eller ikke. Ansættelsesstoppet gælder stillinger på alle niveauer.


Direktør i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Kristian Buhl Hansen siger:


”Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen står i en økonomisk udfordrende situation både i år og i de kommende år. Det fleksible ansættelsesstop er et nødvendig initiativ, der kan medvirke til at håndtere nogle af de økonomiske udfordringer, vi står overfor. Forvaltningen er i gang med at skaffe et overblik over den økonomiske situation, og det er planen, at der skal ske en drøftelse heraf i Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget efter sommerferien.”


Yderligere information

Kristian Buhl Hansen: 2160 9110, Direktør i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen