Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune kommer den trængte byggesektor til undsætning

08-09-2009

Odense Kommune kommer den trængte byggesektor til undsætning

På By- og Kulturvalgets møde i dag tilsluttede udvalget sig byggeri af 92 nye almene boliger til en samlet værdi på ca. 144 mio. kr.
Der er tale om et familieboligbyggeri med 55 boliger og to centralt beliggende ungdomsboligbyggerier med 37 boliger målrettet byens studerende.


Alle byggerierne vil som minimum leve op til kravene til energiklasse 2, og vil derfor bruge væsentligt mindre energi på opvarmning end den eksisterende boligmasse. Det forventes, at det første spadestik til alle tre byggerier vil kunne tages inden årets udgang eller i de første måneder af 2010.


By- og Kulturrådmand Anker Boye glæder sig over, at Odense Kommune kan bidrage til, at der igen kommer gang i byggeriet af nye boliger.

- Vi kommer byens trængte byggesektor til undsætning med en kraftig indsprøjtning på 144 mio. kr. samtidig med, at vi understøtter både vores bosætningsstrategi, vores miljøpolitik og Odenses position som en attraktiv uddannelsesby, udtaler Anker Boye.


Kommunens tilsagn til de fire projekter er blevet mulig på grund af nye finansieringsregler for alment byggeri, som Folketinget vedtog umiddelbart før sommerferien. De nye regler begrænser kommunens udgifter til alment nybyggeri. Herudover har By- og Kulturudvalget valgt at bringe ubrugte midler fra tidligere år i spil. Samlet skal Odense Kommune bidrage med ca. 9,5 mio. kr. til de tre projekter. Kommunen vil herudover få en indtægt på ca. 11 mio. kr. i forbindelse med grundsalg til det ene projekt.


Udvalget har tilsluttet sig følgende projekter:

- 55 familieboliger i Marienlund, Odense C, der opføres af Fyns Almennyttige Boligselskab

- 21 ungdomsboliger på Remisen, Odense C, der opføres af Arbejdernes Boligforening

- 16 ungdomsboliger på Hjallesevej, Odense M, der opføres af Boligforeningen Kristiansdal


Yderligere oplysninger

A/C fuldmægtig i By- og Kulturforvaltning Toke Arndal, tlf. 65 51 26 60, tarn@odense.dk.