Spring til indhold
Nyhed

9 ud af 10 har hørt om Odenses vision ”at lege er at leve”

01-10-2009
70 % finder visionen vedkommende, 50 % mener den er dækkende som overskrift for byens vision og generelt er de unge mest positive.
 
Odense Kommune har for nyligt fulgt op på borgernes holdning til visionen ”at lege er at leve”, som blev vedtaget af Odense Byråd i april 2008. Over 1000 borgere fra Odense Kommunes digitale borgerpanel har endnu en gang bedømt visionen overvejende positivt.

50 % af de adspurgte mener ”at lege er at leve” er dækkende som byens vision, mens hele 70 % mener, at visionen er vedkommende for dem som borgere. Det gælder især de unge mellem 16 og 19, hvis gennemsnit ligger højere (5,68) end hos de ældre fra 70-79 år (5,08) på en skala, hvor 7 ”meget enig” og 1 er ”meget uenig”.

- Tallene tyder på, at vi er lykkedes med at gøre visionen konkret og nærværende for mange borgere – ikke mindst de unge. Det vil også være målsætningen de næste mange år frem, for det er på den lange bane visionen skal stå sin prøve, siger Odenses borgmester Jan Boye (K).

Højt kendskab til visionen og dens indhold
Ifølge undersøgelsen, der blev foretaget af analysevirksomheden Enalyzer, har 9 ud 10 borgere hørt om visionen ”At lege er at leve” mens det kun gjaldt for 46 % af de adspurgte ved sidste års undersøgelse i marts 08.

I år knyttes visionsoverskriften ”At lege er at leve” primært til udsagnene ”Den kreative by” (63 %) og ”Legens by” (53 %). Legen, der netop er kernen i visionen, sættes i forbindelse med udvikling og nytænkning (39 %), læring gennem leg (32 %). 23 % fremhæver i den forbindelse, at visionen passer godt til byens historie som HC Andersens fødeby.

Respondenterne er også blevet spurgt til konkrete aktiviteter og events, som understøtter byens vision. Her topper Havnekulturfestivalen: 21 % har deltaget og 64 % har kendskab. På 2. pladsen kommer Odense Leger med et kendskab på 43 %, mens blot 3 % har deltaget. 26 % har lagt mærke til konkurrencen ”Odenses Største Legebarn”, som bliver positivt modtaget, idet over 50 % mener den er sjov og en god idé.

Undersøgelsen belyser desuden kendskabet til byens kommende byudviklingsprojekter og Odense Kommunes EXPO-deltagelse. Disse resultater indgår i den kommende planlægning af og kommunikation om disse projekter.

Odenses borgerpanel
De interviewede respondenter er medlem af Odense Kommunes borgerpanel og er udvalgt, så de repræsenterer byens fordeling på køn, alder og postnummer. Det digitale borgerpanel bruges 4 gange årligt som redskab til at styrke borgerinddragelsen i Odense Kommune. Det er muligt at tilmelde sig borgerpanelet på www.odense.dk/borgerpanel. Her kan man også læse mere om formålet.
Undersøgelsen danner grundlag for en løbende måling af Odenses visionsprojekt, der blev vedtaget i 2008 og som rækker 10 år ud i fremtiden. ”At lege er at leve” er omdrejningspunktet for udviklingen og markedsføringen af Odense By.

Download rapporten her


For mere info, projektleder Rune Bager, 65 51 11 26 / rb@odense.dk