Spring til indhold
Nyhed

6-by borgmestre ønsker multimedieskatten afskaffet

15-04-2009
I et brev på vegne af borgmestrene for de seks største byer i Danmark, beder Odenses borgmester Jan Boye (C) Skatteminister Kristian Jensen droppe forslaget om den særlige multimedieskat, som forligspartierne bag skattereformen har besluttet at indføre.


Multimedieskatten betyder, at ansatte, der har mobiltelefoner samt hjemmearbejdspladser stillet til rådighed af arbejdsgiveren, bliver beskattet af op til 5000,- kr.


Da der er mange offentligt ansatte, der har hjemmearbejdsplads og mobiltelefoner, vil multimedieskatten berøre et stort antal medarbejdere i kommunerne.
 

Desuden peger borgmestrene på, at multimedieskatten vil medføre øget bureaukrati for den enkelte kommune, og at det, der skulle være en gevinst både for kommune og medarbejder, og give mere fleksibilitet, større arbejdsglade og mindre stress, ender med at blive en belastning for begge parter.


- I forhold til regeringens vision om modernisering og effektivisering af den offentlige sektor er det at betragte som et tilbageskridt, at man i forligskredsen ønsker at beskatte tiltag, der klart vil være en stor gevinst for kommunernes mulighed for at udvikle den kommunale organisation og dermed forbedre servicen over for borgerne, lyder det bl.a. i brevet, der slutter med ordene:

- Vi skal derfor indtrængende anmode om, at man i forligskredsen overvejer, om multimedieskatten kan erstattes af andre og for kommunerne mere hensigtsmæssige finansieringsformer, der også bedre er i overensstemmelse med de visioner for den offentlige sektor, som regeringen har givet udtryk for.


Læs brevet til skatteminister Kristian Jensen her

6-by-samarbejdet består af:

Københavns Kommune

Århus Kommune,

Ålborg Kommune

Esbjerg Kommune

Randers Kommune

Odense Kommune


Flere oplysninger: Borgmester Jan Boye, 20 40 29 12