Spring til indhold
Nyhed

22 mio baner vejen for nyt superweb

27-08-2009

Pålidelig, men kedelig og lidt gammeldags. Det var borgernes dom over odense.dk i sidste års brugerundersøgelse. Odense Byråd har nu besluttet at bruge Odense provenuet fra salget af KMD til at ruste odense.dk til fremtidens udfordringer.

Godt 17 mio. kroner er afsat til at udvikle kommunens hjemmeside odense.dk. Og knapt 5 mio. kroner går til at styrke kommunens medarbejderportal. Endelig skal 1 mio. kroner sikre, at borgerne får mulighed for at følge byrådsmøder på nettet. Indsatsen er en del af kommunens fornyelsesstrategi, som skal give borgerne mere kvalitet for pengene og samtidig bidrage til effektiviseringer.


Med en ny og mere skarp markedsorientering bliver børnefamilier, studerende, erhverv og potentielle medarbejdere de primære målgrupper for udviklingen af odense.dk. Hjemmesiden skal i langt højere grad end nu bruges til at inddrage byens borgere i kommunens processer og beslutninger.


- Vi skal møde den nye generation af borgere på nettet i en helt anden grad end vi tidligere har været vant til. De skal kunne betjene sig selv på nettet og ikke være nødt til at ringe eller møde op hvis der ikke er grund til det. De skal kunne modtage sms-beskeder så de ikke glemmer mødeaftaler, de skal kunne følge byrådsmøderne via nettet og deltage i virtuelle borgermøder. De skal i det hele taget opleve, at Odense Kommune er en væsentlig og betydelig del af deres digitale verdenskort, siger borgmester Jan Boye. Samtidig pointerer han, at et væsentligt succeskriterium, er at hjemmesidens kommende selvbetjeningsløsninger giver administrative lettelser. Og at resultaterne vil blive fulgt tæt.


Ud over nye tiltag på hjemmesiden, skal også kommunens interne digitale kommunikation styrkes. Det skal være hurtigere og mere enkelt at finde de rette informationer, flere forskellige portaler skal tænkes sammen til én brugervenlig løsning og medarbejderne skal selv blive gode digitale ambassadører.


- Med dagens beslutning har byrået klart tilkendegivet, at en stor og moderne kommune som Odense også skal tilbyde en rigtig god service på nettet. Både fordi borgerne forventer det, og fordi det kan betale sig, afslutter Jan Boye.


Læs mere om web-stategien på www.odense.dk/kommunikation


For yderligere oplysninger kontakt stadsdirektør Jørgen Clausen på telefon 40434424.