Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune fastlægger ny ejerstrategi for Odense Energi A-S

27-06-2011

PRESSEMEDDELELSE
fra den lukkede del af Odense Byråds møde
onsdag den 18. juni 2003


Odense Kommune fastlægger ny ejerstrategi for Odense Energi A/S

Odense Byråd har i dag bemyndiget stadsdirektøren til at skabe beslutningsgrundlag for et eventuelt salg af Odense Energi A/S.

Det danske el-marked blev den 1. januar 2003 liberaliseret, hvorefter alle kunder frit kan vælge leverandør af el. Det betyder, at Odense Energi ligesom alle andre el-selskaber fremover skal operere på et frit og konkurrenceudsat marked.

Odense Kommune har på den baggrund ønsket at få analyseret mulige ejerstrategier for Odense Kommunes ejerskab af el-selskabet.

KPMG Corporate Finance har forestået en sådan analyse for Odense Kommune.

KPMGs analyse viste bl.a. at:

  • el-kunderne på sigt vil kunne opnå de mest konkurrencedygtige priser, hvis el-selskaberne kan drage fordel af effektiviseringer og stordrift
  • el-kundernes interesser i meget høj grad varetages via el-lovgivningen, der bl.a. fastsætter regler for prisudvikling, effektiviseringer, selskabernes udbytte mv.
  • Odense Kommune vil som fremtidig ejer af Odense Energi A/S stå overfor vanskelige beslutninger om erhvervsmæssig og konkurrenceudsat selskabsdrift, som kommuner sædvanligvis ikke er involveret i.
  • hvis Odense Kommune i stedet for at sælge Odense Energi vælger at indføre et krav om udbytte fra selskabet, vil Odense Kommune som ejer fortsat stå overfor vanskelige strategiske og ledelsesmæssige beslutninger om selskabets videre fremtid.
  • en ejer med bedre kendskab til elforsyningsvirksomhed i et konkurrencepræget marked vil bedre være i stand til at sikre udvikling og bevare arbejdspladser i Odense Energi, end Odense Kommune.
  • det vurderes, at Odense Kommune ikke behøver at eje Odense Energi A/S for at sikre de i analysen formulerede kommunale interesser.

På den baggrund anbefaler KPMG Corporate Finance samlet, at Odense Kommune overvejer et salg af Odense Energi A/S.

Byrådet har i dag bemyndiget stadsdirektør Jørgen Clausen til starte en proces for at få skabt et beslutningsgrundlag til Byrådet for et salg af Odense Energi A/S.

Folketinget har med virkning fra 10. juni 2003 vedtaget lovændring om salg af kommualt ejede elselskaber. Forliget indebærer, at 40% af et eventuelt provenu ved et salg modregnes i kommunens bloktilskud, hvis kommunen anvender provenuet til gældsnedbringelse. Såfremt kommunen anvender et eventuelt provenu til andet end gældsnedbringelse modregnes 60% af provenuet i det komunale bloktilskud.

Odense Kommune forventer således, at et eventuelt provenu anvendes til gældsnedbringelse på den kommunale gæld.

Det er endnu alt for tidligt at sige noget om, hvor stort et eventuelt provenu vil blive. Det afhænger af en række forskellige faktorer, der skal indgå i den videre proces.

Yderligere oplysninger kan fås hos borgmester Anker Boye, tlf. 6551 1000 eller stadsdirektør Jørgen Clausen, tlf. 6551 1001.