Spring til indhold
Nyhed

29-10 2003 Køb og salg af arealer ved Odense Havn

27-06-2011
Odense Byråd har på mødet den 29. oktober vedtaget, at købe et 42.000 m2 stort areal ved havnen, samt at sælge etagearealer på i alt 28.300 m2.

Begge handler forudsatte, at lokalplanforslag nr. 1-606 for havnen blev endeligt vedtaget. Lokalplanen blev vedtaget på den åbne del af mødet den 29. oktober.

Arealet, som kommunen køber af Odense Havn, ligger i Odense Indre Havn og købes for 2.000.000 kr. Arealet skal bruges til byggemodning og videresalg og overtages af Odense Kommune den 1. november 2003.

De grunde, der er sat til salg er i offentligt udbud i november-december 2003. Det ventes, at køberen kan overtage arealet den 1. februar 2004.

Yderligere oplysninger: Kontorchef Pia Bay Christiansen, Miljø- og Teknikforvaltningen, telefon 6551 2653