Spring til indhold
Nyhed

26-11 2003: Sdr. Boulevard 23: fra plejecenter til forskningscenter

27-06-2011

Odense Byråd har på mødet den 26. november 2003 besluttet, at sælge det tidligere plejecenter Sdr. Boulevard 23 til Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger.

Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger udlejer lokalerne til Syddansk Universitet, som skal bruge dem til sundhedsrelaterede udviklings- og forskningsaktiviteter.

Odense Kommune er meget tilfreds med salget, eftersom de planlagte forskningsaktiviteter i centret vil være et stort plus for Odense som universitetsby og en styrkelse og udvidelse af det gode samarbejde mellem Syddansk Universitet og Odense Kommune.

Plejecenteret sælges for 25.000.000 kr. og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger overtager bygningerne den 31. december 2003.

Centrets bebyggede areal udgør 1.507 m2 samt 87 m2 udhus. Det samlede etageareal udgør 6.444 m2 og grundarealet udgør 10.455 m2.

Køkkenet i centret (800 m2) bruges i dag af Ældre- og Handicapforvaltningen til storkøkken og det vil det fortsætte med, idet der er lavet en aftale om, at Odense Kommune gratis kan bruge køkkenet.

I 1998 blev det besluttet, at Plejecentret Sdr. Boulevard 23 skulle sælges, når der var lavet erstatningsboliger til beboerne. Ældre- og Handicapforvaltningens aktiviteter i centeret ophørte den 1. juli 2003.

________________________________________________________________

Yderligere oplysninger: Kontorchef Pia Bay Christiansen, Miljø- og Teknikforvaltningen, telefon 6551 2653