Spring til indhold
Nyhed

24-09 2003: Parceller ved Marienlund Hovedgård klar til salg

27-06-2011

PRESSEMEDDELELSE
fra den lukkede del af Odense Byråds møde
onsdag den 24. september 2003

Parceller ved Marienlund Hovedgård klar til salg

Odense Byråd har på mødet den 24. september 2003 besluttet, at fastsætte en salgspris for et areal ved Marienlund Hovedgård. Prisen er fastsat til 1.000 kr. pr. byggeklar etagemeter og arealet er på 15.100 m2.

I forbindelse med salg af arealerne foretages en mindre byggemodning, der består i etablering af et slidlag på den eksisterende vej samt et 1½ m bredt fortov i den nordøstlige rabat.

Udover de nye parceller, skal firmaet Pedersen og Dalsgård bygge et 8.000 m2 stort andelsboligprojekt i området og Boligforeningen Højstrup bygger 19 seniorboliger.

Lokalplanen for området blev vedtaget i efteråret 2002.

________________________________________________________________

Yderligere oplysninger: Kontorchef Pia Bay Christiansen, Miljø- og Teknikforvaltningen, telefon 6551 2653