Spring til indhold
Nyhed

12-02 2003 Ekspropriation i forbindelse med byggeri på Lærkevangen

27-06-2011
Odense Byråd har på mødet den 12. februar besluttet en ekpropriation i forbindelse med et nyt byggeri.

På Lærkevangen 19-27/Ved Kæret 5-9 opføres otte nye boliger af en privat bygherre. Odense Vandselskab as ønsker, at afvandingen herfra udføres som seperatkloakering ved at etablere regn- og spildevandsledninger.

Ekspropriationen sker i forbindelse med, at spildevandet føres til den eksisterende spildevandsledning i Falkevænget, og regnvandet føres til gadekæret beliggende Ved Kæret.

Udgifterne til erstatning afholdes af Odense Vandselskab.

Yderligere oplysninger
Afdelingsleder Pia Bay Christiansen, Miljø- og Teknikforvaltningen, telefon 66148814 lokal 2653


Anlægschef Gerda Hald, Odense Vandselskab, telefon 63132400