Spring til indhold
Nyhed

25-09 2002 Ekspropriation af areal i Kærby Mose afsluttet

27-06-2011

Odense Byråd har på mødet den 25. september 2002 besluttet, at udbetale en erstatning på 2.630.318 kr. kontant til lodsejeren af en ejendom i Kærby Mose.

I forbindelse med anlægningen af et flugtskydningsanlæg i Kærby Mose, skal tre ejendomme eksproprieres.

Der blev aftalt og udbetalt erstatning til to af ejerne i september 1999, men Odense Kommune kunne ikke blive enige med den tredje ejer om erstatningens størrelse. Arealet er med sine 275.488 m² det største eksproprierede areal.

Der er nu aftalt en erstatningssum, der er tilfredsstillende for begge parter. Summen lyder på 2.630.318 kr. kontant.

De tre eksproprierede ejendomme udgør i alt 404.357 m².

Yderligere oplysninger: Afdelingsleder Pia Bay Christiansen,
Miljø- og Teknikforvaltningen, telefon 66148814 lokal 2653