Spring til indhold
Nyhed

11-12 2002 Ungdomsboliger i Kasernen

27-06-2011
Odense Kommune sælger bygning 21

Odense Byråd har på mødet den 11. december 2002 besluttet, at sælge bygning 21 på Odense Kaserne til Kollegieboligselskabet, der vil opføre 44 ungdomsboliger i bygningen.

For at kunne tilgodese idrætsudøvere, der vælger at studere i Odense, er Kollegieboligselskabet og Odense Kommune blevet enige om, at der senest den 15. april 2003 skal der laves en aftale om muligheden for at anvise eliteidrætsudøvere til en del af ungdomsboligerne.

Kollegieboligselskabet har købt ejendommen for 4.138.000 kr.

Ejendommen har et grundareal på ca. 1.850 m² og et bebygget areal på i alt 1.317 m², ekskl tagetage. Udnyttes tagetagen, er dens areal på 439 m², ligesom kælderarealet også udgør 439 m².

Kollegieboligselskabet overtager bygningen den 12 .december 2002.

Yderligere oplysninger
Afdelingsleder Pia Bay Christiansen, Miljø- og Teknikforvaltningen, telefon 66148814 lokal 2653