Spring til indhold
Nyhed

Ny og bedre køreplan

21-03-2002
Odense Bytrafik starter ny køreplan den 25. marts 2002. Køreplanen betyder forbedringer for de fleste buspassagerer. Køreplanen omdeles med posten til alle husstande i Odense.

Den nye køreplan for Odense Bytrafik lander om få dage i postkassen hos alle husstande. For langt hovedparten af brugerne af Odense Bybusser er der gode nyheder i den nye køreplan.

På hverdage bliver der nu op til fire afgange i timen på de fleste ruter, og om eftermiddagen er der uændret seks busser i timen på de mest benyttede ruter (linie 20 -50). Tilsvarende fordobles antallet af afgange til seks i timen mellem banegården og universitet om formiddagen.

Ressourcerne til de flere afgange er sket gennem hurtigere linieføring og færre afgange på tidspunkter, hvor der kun er få passagerer.

Det betyder bl.a. at sidste afgang fra busterminalen på alle dage nu er 00.15. Natten efter fredag og lørdag henvises “natteravnene” til natbusserne fra FynBus.

For nogle kunder vil det give en forringet betjening med færre afgange og/eller længere afstande til bussen. For de fleste rejsende vil den nye køreplan dog betyde flere valgmuligheder og kortere rejsetid.

Den nye køreplan træder i kraft den 25. marts 2002. Du kan læse mere om, hvad ændringer betyder for de enkelte ruter på næste side.

Du kan få flere oplysninger om køreplanen hos Odense Bytrafik på telefon: 6614 8814 - 2929. Køreplanen kan desuden hentes på internettet på www.odense.dk/bus

Vigtigste ændringer
11-12 Højme - Åsum/Center Øst

For at mindske antallet af busser i Nørregade flyttes ruten mellem Banegården og Sdr. Boulevard til Vestre Stationsvej - Vesterbro (Føtex) - Søndergade. På Banegården afgår busserne mod Højme derfor nu fra Plads C og mod Åsum fra Plads D. Betjeningen af Fynsværket ophører om eftermiddagen p.g.a. for få kunder.

21-22-23-24 Ubberud/Slukefter - Højby

Der køres gennem Albanigade så Klingenberg kun betjenes af linie 24 i dagtimerne. Betjeningen af “Folkebo” gøres entydig ved at flytte linie 21 fra Ørnfeltvej/Kallerupvej til Hjallesevej/Niels Bohrs Allé. Færre busser vil køre via Jacob Hansens Vej i Hjallese og Ørnevej i Tarup for at reducere omvejskørsel mod Højby og Slukefter. Betjeningen af Roulunds Fabrikker ophører p.g.a. for få kunder.

31-32 Bellinge - Seden Syd

Linie 32 er ny, kører via Poppelhaven mod Seden Syd.

41-42 Universitetet - Skt. Klemens

En del busser kører kun mellem Universitetet og Banegården. Torpegårdsbussen er flyttet til linie 81.

51 Bolbro - Agedrup

Ingen ændringer.

61-62 Stige - Ridderhatten/Tornbjerg

I sydøst betjener linien nu kun Ridderhatten og Tornbjerg.

Den kører gennem Albanigade mod hidtil over Klingenberg. Bussen til Hollufgård ophører p.g.a. for få kunder og omvejskørsel.

71 Søhus - Seden

Ringlinien slutter nu igen i Seden. Agedrup har været betjent som et forsøg siden 1998, men der er kun få kunder. Samtidig ændres ruten i Bolbro, så der køres mere direkte mellem Hauges Plads og Tarup Center. Møllemarksvej betjenes herefter kun på nogle få morgenafgange.

81-82 Torpegården - Neder Holluf/Fraugde

Nye buslinier, som består af den gamle linie 41 til Torpegården og en ny rute mere direkte til Neder Holluf og Fraugde. På Banegården holder linie 81 Torpegården på Plads C og 81-82 Neder Holluf/Fraugde på Plads B.

91-92 Allesø/Lumby - Herluf Trolles Vej

Ruten er ændret, så der køres mere direkte mellem Banegården og Herluf Trolles Vej.

Servicebusserne

Afgangstiderne på servicebusnettet er flyttet. Det er bl.a. sket for at kunne gøre brug af chauffførerne til anden kørsel i morgenmyldretiden.

På Banegården holder S4 mod Holluf Pile nu på Plads C.