Spring til indhold
Nyhed

Historisk samarbejde giver ny vækst

05-03-2002
Nu skal det være slut med at snakke. Nu skal der handles! Det var det gennemgående indtryk på et seminar om den fremtidige erhvervsudvikling på Fyn, som fandt sted på Odense Rådhus tirsdag eftermiddag.

Seminaret formede sig som en opsamling på et udviklingsarbejde, som fire arbejdsgrupper siden december har udført for at identificere de områder, hvor der er størst perspektiv i at satse, hvis der for alvor skal sættes skub i erhvervsudviklingen på Fyn. Det er gartneri, produktionsteknologi, bioteknologi og sundhed samt kommunikation og IT.

Bag initiativet – som har fået titlen “Odense som brobygger” - gemmer sig et i virkeligheden historisk samarbejde mellem erhvervslivet, øens uddannelses- og forskningsmiljøer og “det offentlige Fyn”. Initiativet er sat i værk af Fyns to ’Boye'r’, Odenses borgmester, Anker Boye, og Fyns amtsborgmester, Jan Boye, og der er ikke bare fuld opbakning fra alle parter, men også en fælles tro på, at det vil lykkes.

”Og en sådan tro på succes er en forudsætning for, at vi også i realiteten får succes”, fremhævede Odense borgmester, Anker Boye, på et pressemøde efter tirsdagens konference.

Problemet for Fyn og Odense er, sagde Anker Boye, at øen har for lille et indkomstgrundlag i forhold til det øvrige land. Hertil kommer en væsenlig lavere indkomstudvikling.

”Sådan behøver det ikke at være. Men hvis vi skal ændre tendensen, kræver det, at alle parter er med i såvel udvikling som realisering af ideerne. Og det ser ud til at være tilfældet”, siger Odense-borgmesteren, der dog samtidig pointerer, at resultaterne næppe viser sig her og nu.

”Det er et langt sejt træk. Men vi er kommet godt fra start”, mener Anker Boye.

Foreløbig har de fire arbejdsgrupper givet en række bud på, hvad der skal ske i det kommende års tid på de udvalgte områder, hvis visionen om et Fyn med markant vækst skal realiseres.

Arbejdsgruppen om bioteknologi og sundhed peger på muligheden for at sikre en regional tilvækst af erhvervsvirksomheder baseret på biotek-sundhed. Tilsvarende har arbejdsgruppen om kommunikation og IT sat ord på en vision, der skal gøre Odense til et center for kommunikationsbranchen i Nordeuropa. Indenfor produktionsteknologi beskrives mulighederne for at skabe et fynsk center for robotteknologi. Endelig foreslår arbejdsgruppen om gartneri en række veje til at styrke det fynske gartnerierhvervs internationale position.

”Det er på disse områder Fyn har særlige forudsætninger for at skabe vækst”, påpegede Fyns Amts repræsentant på tirsdagens konference, viceamtsborgmester Kristian Grønbæk Andersen, ”og med de mange ideer, der nu er kommet frem, er jeg ikke i tvivl om, at vi står med en historisk chance for virkelig at få sat skub i udviklingen på Fyn.”

Yderligere oplysninger: Direktør Anders Møller Jensen, Fyns Amt, tlf.: 65561301 eller

stadsdirektør Erik Lindegaard, Odense Kommune, tlf.: 66148814, lok.1001.